Evenementen (20)

Berenjacht, tweede editie (2016)

2 januari 2016, 10 uur: 50 dappere alumni verzamelen in de leerkrachtenkamer, die voor ons, oud-leerlingen, geheimzinnige kamer waar we eerder enkel maar de deur van te zien kregen, voor de tweede editie van den berentocht. Uit veiligheidsoverwegingen – u moet weten dat de Westmalsen…

Instuif voor de klas van 2013 (2014)

Op zaterdag 10 mei 2014 waren alle afgestudeerden van het jaar 2013 speciaal uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Sint-Jansfeesten, alwaar de oud-leerlingenbond voor hen een hapje en drankje zou voorzien, kosteloos. Andere oud-leerlingen die langskwamen aan het infopunt oud-leerlingen, kregen eveneens een drankje…

Viering 100 jaar SJB-college (2012)

Zaterdag 10 maart 2012. De feestviering begon met een eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk te Westmalle, voorgegaan door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. Medecelebranten waren: De Sint-Pauluskerk zat afgeladen vol met personeel, ex-personeelsleden, vertegenwoordigers van de inrichtende macht, van de pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom,…

Het Groote Weerzien was... groots! (2012)

Zaterdag 5 mei 2012. Fris en regenachtig lenteweer. De lang aangekondigde terugkomdag bracht ruim achthonderd oud-leerlingen terug naar Westmalle. Van 1962 tot en met 2011: vijftig afstudeerjaren! Charmante vrouwelijke leerkrachten zorgden voor een warme ontvangst. Elke bezoeker kreeg een naamplaatje, een gratis cava-ticket en een…

Broeder Theo Delang: proficiat voor diamant! (2000)

Zoals u waarschijnlijk wel weet, werd onze school in het begin van de twintigste eeuw opgericht door de "Geestelijken van Sint-Viator". Deze kloosterorde werd gesticht in Frankrijk door Pater Louis Querbes (pastoor van Vourles). Na een anticlericale wet onder de regering Combes, werd aan alle…

De stille (witte) mars (1996)

Wij kennen helaas allemaal de afschuwelijke misdaden die einde augustus in ons land aan het licht kwamen. Geen enkel zinnig mens bleef onverschillig voor zoveel ondenkbaar kwaad. Terwijl een aantal bandieten in de cel zitten, en er hopelijk voor altijd zullen blijven, werden een aantal…

Gouden kloosterjubileum van Br. Theo Delang (1990)

De jongere oud-leerlingen hebben hem ooit wel eens gezien: een eerder kleine, vrij tengere man op jaren, met bril en vaak met alpinamuts, op weg van het hoofdgebouw naar zijn woning in Huize Wildzang of omgekeerd. De oudere oud-leerlingen weten zeer goed over wie het…

De ene mossel is de andere niet (1989)

In 1981 kwam een lid van ons alom geprezen en hooggeacht (nog niet zo hoog als nu) bondsbestier op de geweldige idee om de pas afgestudeerde oud-leerlingen eens te verwelkomen op een... mosselavond! Mogelijk dat we dat aan het brein van Michel Lagey te danken…

Honderd Dagen (1989)

Eén van de grote gebeurtenissen in het tweede trimester is zeker de viering van de laatste honderd dagen van de zesdejaarsen. Voor het eerst vierden ook de meisjes mee, want zoals je al weet, zitten de eerste S.J.B.-meisjes momenteel in hun laatste jaar. Op hun…

Eerste Mini-Malle-Triatlon (23 mei 1988)

Een stukje zwemmen, een eindje fietsen en tot slot nog wat lopen ook. Individueel, per ploeg of in estafette. Het dreef, rolde en liep allemaal bijzonder goed gesmeerd op tweede Pinksterdag 23 mei 1988. Toen vanuit het zwembad te Beerse om 10 uur het startschot…

Honderd Dagen (1988)

De "feestelijkheden" van pakweg tien jaar geleden met veel lawaai van voetzoekers, met waterballonnen, bruine zeep e.d. behoren blijkbaar definitief tot het verleden. Het was op zo'n dag zo goed als onmogelijk om 's morgens het college veilig binnen te geraken en vele jonge collegescholieren…

Achtste Sint-Jansfeesten (16-17 mei 1987)

Ook de achtste uitgaven van de Sint-Jansfeesten is weer een echte topper geworden. Veel, heel veel bezoekers, uitstekende atmosfeer, goede programmatie, verzorgde afwerking. Het restaurant was op zijn jubileum-best: meer bezoekers dan verleden jaar en veel inschrijvingen voor het speciale jubileum-menu (en met reden!!) Zaterdagnamiddag…