Achtste Sint-Jansfeesten (16-17 mei 1987)

door

Ook de achtste uitgaven van de Sint-Jansfeesten is weer een echte topper geworden. Veel, heel veel bezoekers, uitstekende atmosfeer, goede programmatie, verzorgde afwerking.

Het restaurant was op zijn jubileum-best: meer bezoekers dan verleden jaar en veel inschrijvingen voor het speciale jubileum-menu (en met reden!!)

Zaterdagnamiddag kregen we weer het driejaarlijkse turnfeest. Een oude traditie in een spliksplinternieuw kleedje gestoken. De klassieke massa-opvoeringen - destijds een streling voor het oog als schouwspel en spektakel - waren nu duidelijk in de minderheid. Eigentijdse muziek en aerobic-dans haalden de overhand. De vernieuwing was vooral duidelijk in de lagere school en vanzelfsprekend ook met de opvoeringen door de collegemeisjes.

De info-stand werd een bijzonder keurige tentoonstelling: "75 jaar S.J.B.". Naast vele, vele oude klasfoto's (wat zagen wij er toen toch jong uit, hoorden we geregeld zeggen) konden we de plannen van de oude gebouwen bewonderen. Wat een verschil met nu! Historische documenten over alles en nog wat lagen netjes tentoongesteld. En dan de vergelijkingen van de school en haar omgeving: vroeger en nu! Aan deze tentoonstelling was ook meegewerkt door meerdere oud-leerlingen door oude foto's en zelfs puntenboekjes ter beschikking te stellen. Tenslotte was er ook een heus klaslokaal uit de tijd van de Franse Broederkens en daarnaast een "moderne" klas van nu. Allemaal erg interessant en bijzonder keurig afgewerkt.

De prestentatie Frans toonde niet alleen de hedendaagse manier van modern taalonderricht, maar liet de bezoekers ook kennis maken met het land Frankrijk zelf. Een zeer specifieke plaats nam hier wel de verbroedering (verzustering) in met enkele klassen van het Institut Saint Boniface-Parnasse te Brussel.

De zesde Economische pakte uit met haar eigen mini-onderneming. Het werd een zeer geslaagde presentatie van doel en opzet en ook van de afgewerkte produkten.

De wetenschapslokalen kregen meer dan gewone belangstelling met weer nieuwe wetenschappelijke proeven en demonstraties, maar dit jaar ook met de tentoonstelling over Chemie, ter beschikking gesteld door het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek. Ook was er een eigen fototentoonstelling.

Leerlingen van de 1ste Latijnse en 1ste modernen hadden zelf een dansnummer ontworpen en ingeoefend op een nummertje van Sandra Kim. Onder de naam "Les Sandrakimettes" oogssten ze heel wat bijval.

Uit: Het Beertje nr. 168 (juni 1987)