Interviews (8)

Oud-leerling helpt Palestijnse vluchtelingen (2018)

Een tijdje geleden werd onze aandacht gevestigd op de melding van een niet-alledaagse adreswijziging van een oud-leerling. Het betrof Glenn Geerts (02MTWI), die zijn woonplaats in Australië inruilde voor Jordanië. Ondertussen blijkt hij in Jeruzalem te wonen. We dachten dat het wel eens interessant kon…

Vraaggesprek met directeur E. Van Huffelen (2015)

De heer Eric Van Huffelen (°1962) kwam in september 1985 naar het college als nieuwe leraar klassieke talen. In 1998 werd hij pedagogisch begeleider voor de leerkrachten klassieke talen in de scholen van het bisdom Antwerpen. Ook was hij lid van de leerplancommissies Grieks en…

When you're big in Japan (2015)

Zoals we reeds meldden in het vorige Beertje, zijn er een heel aantal oud-leerlingen die besloten hebben ons land achter zich te laten en te emigreren. We dachten dat het interessant kon zijn om hen eens aan het woord te laten. Deze keer maken we…

Interview met de heer Frans Derkinderen (1991)

Omdat het de gewoonte is met het begin te beginnen, wou ik u eerst vragen een korte schets te geven van uw levensloop. Wel, ik ben geboren te St.-Lenaarts op 13 november 1938. In de plaatselijke gemeenteschool heb ik mijn lager onderwijs volbracht. En dan…

Interview met dhr. René Hofkens (1991)

Van waar komt uw interesse in de wetenschap? Ik heb Latijn-Griekse gevolgd in een college in Essen. Hoewel ik een richting gekozen had waar je niet veel fysica en chemie kreeg heb ik er toch nooit mee gesukkeld. In dat college was echter een pater…

Vraaggesprek met Raymond Dupont (1990)

Het bestuur van de oud-leerlingenbond vroeg om het uitgebreid vraaggesprek, dat tijdens het eerste trimester is verschenen in Spatbord (het S.J.B.-leerlingenblad) over te nemen in ons aller Beertje. Wij danken de verantwoordelijken van Spatbord voor hun toestemming. Hoe lang bent u reeds op S.J.B.? Wat…