Bekende schoolverlaters (34)

Komen en gaan (2018)

Dit schooljaar begonnen twee oud-leerlingen voor onze school te werken. Birgit Van de Mieroop (94LAGR), lic. Romaanse talen aan de KUL, dochter van oud-leerling, oud-leraar en oud-bestuurslid van de oud-leerlingenbond, wijlen Jozef Van de Mieroop (63EC), is aangenomen voor een lesopdracht Frans in de tweede…

Adjunct-directeur Jan Thiré met pensioen (2016)

Op het einde van dit schooljaar zal dhr. Jan Thiré, adjunct-directeur, de schoolpoort definitief achter zich dichttrekken. Hij begon zijn loopbaan op Sint-Jan in 1978 als leraar Latijn, Grieks en Antieke Cultuur. Na 6 jaar vroeg directeur Van Loo hem in 1984 om onderdirecteur te…

Komen en gaan (2015)

Tijdens het volgende schooljaar verdwijnen enkele bekende gezichten uit de school: Paul Paulussen, die reeds op 1 mei met pensioen ging, en Fysica-leraar Rik Geuens. Anderzijds werd er ook nieuw onderwijzend personeel aangetrokken. Oud-leerling Michelle Geentjens (08ECMT) zal de vakken Nederlands en Engels onderrichten. Robin…

André Lauwerys met pensioen (2014)

Naast de gepensioneerden die we reeds vermeldden in het vorige Beertje, is er nog iemand bijgekomen die afscheid neemt van zijn actieve loopbaan op onze school, m.n. André Lauwerys. André begon zijn loopbaan op het college in oktober 1978 als klerk-typist. Reeds een jaar later…

Chris Van de Leur en Dirk Laenens met pensioen (2014)

Chris Van de Leur begon haar loopbaan in het onderwijs in het jaar 1976 in het Sint-Lutgardisinstituut te Turnhout. In 1991 werd ze op onze school studiemeester-opvoeder, verantwoordelijk voor de 1ste graad. Mevr. Van de Leur is gehuwd en heeft drie zonen alsook reeds verschillende…

Leraars op rust (2013)

Dit schooljaar gingen enkele leraars met pensioen. Kennen jullie hen nog? René Crauwels Leraar Aardrijkskunde in de derde graad. Hij trad in dienst in september 1974 en was maar liefst 39 jaar in dienst! Proficiat! Cecile Goethals Zij was lerares Wiskunde in de tweede en…

Een bekende schoolverlater: de heer Bert Van Deun (2011)

De heer Bert Van Deun stond sinds 1 september 1970 elke dag zeer enthousiast in de klas als leraar Nederlands en geschiedenis en was een zeer toegewijde klastitularis van de 1ste Latijnse C. Als leraar Nederlands legde hij zeer terecht de nadruk op "het juiste…

Een bekende schoolverlater: de heer Stan Jacobs (2011)

De heer Stan Jacobs startte op SJB als leraar Frans op 1 september 1973. Al snel werden zijn positivisme en zijn levenswijsheid duidelijk. Hij gaf zijn leerlingen goede recepten voor het leven mee. Zijn oud-leerlingen zullen hem zeker herinneren als iemand met een grote vertelvaardigheid.

Directeur Alfons Goos gaat met pensioen (2011)

Directeur Broeder Juul Gysels had sinds zijn aantreden in 1958 de bescheiden school van de "Franse Broederkens" uitgebouwd tot een respectabele school voor lager en middelbaar onderwijs. Op 1 september 1959 werd de hogere cyclus opgericht met een economische afdeling. Drie jaar later startte de…

Een bekende schoolverlater: de heer Johan Poels (2008)

Sinds januari 2008 is de heer Johan Poels niet meer in functie op het college. Hij kwam in september 1971 naar Westmalle en was eerst medewerker op de kwestuur en toezichter op de speelplaats. Na het overlijden van broeder Geuens en de omvorming van "kwestuur"…