Komen en gaan (2015)

door

Tijdens het volgende schooljaar verdwijnen enkele bekende gezichten uit de school: Paul Paulussen, die reeds op 1 mei met pensioen ging, en Fysica-leraar Rik Geuens.

Paul Paulussen

Anderzijds werd er ook nieuw onderwijzend personeel aangetrokken. Oud-leerling Michelle Geentjens (08ECMT) zal de vakken Nederlands en Engels onderrichten. Robin Greefs zal Biologie, NWE en SEM arts doceren; Sam Huybrechts geeft Fysica en NWE. Carl Proost ten slotte neemt het vak Aardrijkskunde voor zijn rekening.

Enige toelichting voor de oudere lezers: NWE staat voor Natuurwetenschappen in de niet-wiskundige richtingen in de derde graad. SEM staat voor "seminarie", een keuzemodule in het laatste jaar. Binnen dit keuzevak zijn er verschillende modules. SEM arts is hierin de module "voorbereiding op het ingangsexamen arts".

Uit: Het Beertje nr. 324 (september 2015)