Historisch (45)

Mei '68, ook op Sint-Jan (2018)

Bij het lezen van het laatste Beertje en meer bepaald het in memoriam van de heer Van Deun, werd mijn aandacht getrokken door het begin van het artikel met een verwijzing naar de jaren '70 van vorige eeuw. "De moeilijke periode , de contestatie..." .

Het Groothuys (2018)

Het hoofdgebouw van het college kennen we onder de naam Groothuys. Spontaan zijn we geneigd te denken dat dit een verwijzing zou zijn naar de imposante omvang van het gebouw. Dit is misschien ten dele zo, maar in feite verwijst de naam naar een persoon…

Filmfora

In september 1960 startte op het Sint-Jan Berchmansinstituut de hogere cyclus. Dit heuglijk feit had voor gevolg dat nieuwe leervakken op het lessenrooster kwamen. Een ervan was "esthetica". Daar hoorde ook filmopvoeding bij. In Turnhout bestond op dat vlak blijkbaar een goede traditie. De oudste…

E.H. Louis Querbes

In 1960 vierde onze school feest! De eerste nieuwbouw met zes klassen op palen werd ingehuldigd met lange toespraken en verkleumde leerlingen die onder leiding van Jan Uydens een turnopvoering ten beste gaven. Onder de zes "paalklassen" kwam nieuwe "overdekte galerij" waar de leerlingen bij…

Smakelijk eten! (2018)

In de jaren vijftig van vorige eeuw waren er op het college internen, half-internen en externen. De externen woonden dicht bij de school en gingen 's middags thuis eten. De half-internen bleven 's middags op school eten maar gingen na de lessen naar huis. De…

Enkele lijsten

Directeurs van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle1912 Pater Theo Baccalou (°1875, +17/04/1917, gesneuveld, naam op monument)1914 Pater Ad. Fabre (exodus naar abdij te Oosterhout (Ned.))1918 Pater Alex Séguret1919 Pater Henri Gardou1922 Pater Celestin Pezet1927 Pater Alfons Bertrand1930 Broeder Felix Minner1946 Broeder Henri Minner1950 Broeder Adil Cool1953 Pater Antoon Cassenaer1958 Broeder Juul Gysels1966 E.H. Leopold Baeten (eerste directeur…

Overdracht aan het bisdom (1967)

Halverwege de jaren 1960 was het onderwijsproject van het Instituut Sint-Jan Berchmans over de hele lijn een enorm succes. Maar intern kampte de congregatie van Sint-Viator met een groot probleem. Hoe zou men met het afnemende aantal geestelijken (nog zeven in 1962) het al maar…

De kleren maken de man (2017)

Vandaag de dag zie je in het straatbeeld zeer duidelijk wie moslim is en wie niet. Vooral vele moslimvrouwen komen via hun kledij uit voor hun geloof. Er was een tijd dat ook de katholieke geestelijken en religieuzen een zeer herkenbare kledij droegen; totaal anders…

Een goed of een slecht rapport? (2017)

Heb je dat ook meegemaakt? Als leerling krijg je een onverwacht goed rapport en je kan niet vroeg genoeg thuis zijn. De bus stopt te dikwijls of je hebt met je fiets toch wel wind op kop zeker! Of wel ging het zo: je staat…

De stichters van onze school (2016)

De gemeenschap van Sint-Viator, die onze school oprichtte, werd gesticht door E.H. Louis Querbes (1793-1859) in Vourles, ten zuiden van Lyon. Dit gebeurde in de vroege 18de eeuw. De Franse Revolutie had net Frankrijk en haar bezette gebieden geteisterd: duizenden kerken en ander cultureel-historisch erfgoed…

Zestig jaar geleden... een anekdote (2014)

St. Jan Berchmans, schooljaar 1951-52. Ik wil iets vertellen over Br. Geuens. Hij gaf wiskunde in de studiezaal. Zijn stem galmde met een neusklank, de wiskunde kwam met schokjes, iedere keer onderbroken door korte stiltes. Zo sprak hij nu eenmaal. Ineens zei iemand heel duidelijk…

Hout, steen, ijzer en beton (2013)

1910: Onder het toeziend oog van de Franse broeder Valrivière begonnen de bouwwerken van het oudste gebouw met trapgevels: "Groothuys" Het werd in 1912 in gebruik genomen. juni 1960: Inhuldiging van de eerste nieuwbouw: zes klaslokalen op palen (nu eerste verdieping van Querbes) door directeur…

In 't verleden ligt het heden… (2013)

Walter Caethoven uit Nijlen is een van de vele "oud-leerlingen avant la lettre". Hiermee bedoelen we de SJB-leerlingen die in het "Sint-Jan Berchmansinstituut" de lessen volgden vóór dat op 1 september 1959 de hogere cyclus (drie hoogste jaren) van start ging. Zij hadden dus geen…

Hoe het groeide: afdelingen en studierichtingen (2012)

Lagere schoolToen de "clercs de Saint Viateur" zich in Westmalle gevestigd hadden, zijn ze meteen gestart met enkele klasjes lagere school. De lokalen waren gelegen naast het parochiecentrum. Broeder Cool zei ons ooit: "om goed Frans te leren". Maar er waren natuurlijk nog andere redenen.

Da’s straf !!! (2012)

Heb jij vroeger op het college al eens straf gekregen? Misschien gebeurt dat nu nog af en toe... terecht of (meestal?) ten onrechte, te veel of te weinig... We beginnen ons straf verhaal in de tijd van de broeders van Sint-Viator. Er was alleen de…