Historisch (59)

E.H. Jozef Tengrootenhuysen (1852-1910)

Het hoofdgebouw van onze school, het Groothuys, is vernoemd naar onderpastoor Jozef Tengrootenhuysen, die in Westmalle woonde van 1881 tot aan zijn dood in 1910. Zijn erfenis bestond uit de gronden waarop enige jaren later het iconische hoofdgebouw van onze school zou verrijzen. In dit…

Brand Sint-Martinuskerk, 1915 (2023)

Op zoek naar de vroegste vermelding van onze school in online krantenarchieven, kwamen we uit in het jaar 1915. De Franse geestelijken van Sint-Viator hadden pas 3 jaar eerder, in 1912, het huidige hoofdgebouw van de school opgericht en er hun juvenaat ondergebracht. In 1914…

Leven van een schoolmeester anno 1737 (2023)

Tijdens ons onderzoek naar de geschiedenis van het Kempische dorp Loenhout, botsen we soms op archiefdocumenten die zo mooi zijn, dat ze het verdienen om eens onder de aandacht gebracht te worden. Enkele zulke documenten zijn ongetwijfeld de arbeidscontracten van de schoolmeester-kosters van Loenhout uit…

Viatorianen komen naar België (1902) (2022)

In Het Beertje nr. 351 van juni 2022 kon u lezen hoe de catechisten van Sint-Viator, de oprichters van onze school, ten laatste in 1904 Frankrijk moesten verlaten nadat de regering-Combes beslist had om alle onderwijs door religieuze congregaties te verbieden. Een opmerkelijk initiatief van…

Jubileumboek OLB 60 - College 110 (2022)

In het begin van dit Beertje kon u lezen dat onze Bond dit jaar 60 jaar bestaat. Er is echter een dubbel jubileum te vieren, want de school viert dit jaar haar 110-jarig bestaan. In het kader van dit dubbel jubileum, heeft onze ere-voorzitter Raymond…

Hoe kwamen Viatorianen in België? (2022)

In Het Beertje nr. 349 van december 2021 kon u lezen over E.H. Louis Querbes (1793-1859), pastoor in Vourles (Frankrijk, nabij Lyon), die in 1830 de congregatie “Les Clercs de Saint-Viateur” oprichtte. Zoals u weet, heeft deze orde onze school opgericht in het jaar 1912.

Sint-Jan Berchmans in het Jezuïetencollege (1615-1617) (2021)

In 2021 was het precies 400 jaar geleden dat onze patroonheilige Sint-Jan Berchmans (1599-1621) overleed. In tegenstelling tot de 400ste verjaardag van zijn geboorte, in 1999, heeft dit jubileum geen aanleiding gegeven tot grootse herdenkingen of evenementen. Toch willen we de verjaardag in Het Beertje…

Louis Querbes (1793-1859)

Het gebouw met luifel aan de speelplaats van het lager middelbaar draagt de naam Querbes. Het is genoemd naar de stichter van de Viatorianen, die in 1912 onze school hebben opgericht. Louis Querbes zag het levenslicht te Lyon op 21 augustus 1793. Zijn ouders Joseph…

Sint-Jan Berchmans in de 'Grootschole' (2021)

Op 13 augustus 2021 zal het precies 400 jaar geleden zijn dat de patroonheilige van onze school en bond overleed, de heilige Jan Berchmans. In het vorige Beertje kon u reeds een biografie van de heilige lezen. Omdat SJB-Malle een middelbare school is, willen we…

Verlof... (2021)

Weldra breekt de grote vakantie aan: twee maanden rust voor kinderen en leerkrachten. Zalig nietsdoen, maar ook een gelegenheid om grenzen te verleggen en nieuwe culturen te leren kennen. De broeders van Sint-Viator, die tot de jaren ’60 de school bestuurden, vonden het ook belangrijk…

Erratum Br. Gysels: 1958-1966 (2021)

In het vorige Beertje is helaas een foutje geslopen. Wij schreven dat Br. Gysels directeur is geweest van 1959 tot 1965, doch dit had moeten zijn: 1958 tot 1966. Met dank aan Raymond Dupont (62EC), die het allemaal zelf heeft meegemaakt. Hij schreef ons: [Br.

Broeder Gysels (1958-1966) (2020)

In Het Beertje nr. 335 van juni 2018 kon u lezen over de oprichting van het college. De erfenis van E.H. Josef Ten Grootenhuysen, de grond waarop zich nu onze school bevindt, werd door testamentair uitvoerder E.H. Jozef Nelo, na bemiddeling door en financiële steun…

"Blijf in uw kot!", ook in 1784

13 maart 2020 was een historische dag; misschien vertellen we er later nog over aan onze kinderen of kleinkinderen. Op die dag ging het land op slot om de verspreiding van het nieuwe corona-virus tegen te gaan. Bedrijven, winkels en scholen werden verplicht te sluiten;…

Sint-Jan Berchmans in Rome (2019)

Wie herinnert zich nog de vieringen rond de 400ste verjaardag van onze patroonheilige op 23 en 24 april 1999? Op vrijdag waren de leerlingen van alle St-Jan Berchmansscholen aan de beurt, met een eucharistieviering in Scherpenheuvel en een wandeling richting Diest met als afsluiter een…

Mei '68, ook op Sint-Jan (2018)

Bij het lezen van het laatste Beertje en meer bepaald het in memoriam van de heer Van Deun, werd mijn aandacht getrokken door het begin van het artikel met een verwijzing naar de jaren '70 van vorige eeuw. "De moeilijke periode , de contestatie..." .