Verlof... (2021)

door

Weldra breekt de grote vakantie aan: twee maanden rust voor kinderen en leerkrachten. Zalig nietsdoen, maar ook een gelegenheid om grenzen te verleggen en nieuwe culturen te leren kennen. De broeders van Sint-Viator, die tot de jaren ’60 de school bestuurden, vonden het ook belangrijk om bij het einde van het schooljaar de leerlingen een wijze les mee te geven om de vakantie zinvol door te komen. Onderstaande tekst was te lezen op de laatste bladzijde van het puntenboekje of rapport. Dit juninummer van Het Beertje leek ons een ideaal moment om de mooie en strijdbare tekst eens van onder het stof te halen. Hij geeft een goed beeld van de tijdsgeest en kan misschien ook vandaag nog inspireren!

“Jongen, tijdens het schooljaar zorgden uw leraars voor u en omringden u met voorschriften, raadgevingen en toezicht. Iedere dag, bijna ieder uur schreven zij uw plichten voor. De leiding van uw leven was grotendeels in hun handen. Maar wanneer de vakantie begint moet ge zelf de leiding van uw leven opnemen.

Het verlof is een proeftijd: zoals ge tijdens het verlof leeft, zo zult ge later leven.

Ieder jaar doet het leger grote manoeuvers om de bruikbaarheid van zijn kanonnen en vliegtuigen te kennen. Laat uw ziel gedurende die twee maanden haar oorlogsmateriaal op de proef stellen.

Maar opgepast, geen generaal gaat tot de aanval over zonder weloverwogen plan. Ook gij moet vóór het verlof een vast programma opstellen. Op het dagorder dienen uw voornemens vermeld omtrent communie, lectuur, kameraden, apostolaat, opstaan ‘s morgens, enz. Ook is het wenselijk dat ge strijdt in het georganiseerd leger van de Katholieke Actie. In de mate dat ge uw ouders niet hoeft te helpen hebt ge een plicht van actieve dienstbaarheid tegenover uw makkers. Als soldaat van de Katholieke Actie moet ge uw vakantieterrein verkennen. Spoedig zult ge drie categoriëen studenten ontdekken: de prachtkerels, de vieze kerels en de onbeslisten. Deze laatsten zijn het talrijkst, ze gaan waar “men” ze leidt. Maar wie zal die “men”, zijn? De ridders of de rovers? Gij of zij?

Natuurlijk zult ge daarvoor uw vriendenkringetje moeten uitbreiden en uw eigen voorkeur al eens opofferen. Maar als ge dit edelmoedig doet zult ge de verheven vreugde smaken tijdens dit verlof de ziel van één of meerdere makkers gered te hebben.

Jongen, voer dapper uw vakantieprogramma uit. Er is energie voor nodig, maar daarom blijf in contact met de Goddelijke Krachtcentrale.

Moogt ge veel schoons beleven tijdens dit verlof en vooral vasthouden aan het belangrijkste van al: uw vriendschap met Christus.”

Met dank aan Raymond Dupont (62EC) voor het bezorgen van de tekst.

Uit: Het Beertje nr. 347 (juni 2021)