Nieuws van de school (44)

College 2.0 (2024)

Wat betekent kwaliteitsvol onderwijs willen blijven garanderen in een tijd waarbinnen verandering wel de enige constante lijkt? Over die uitdagende vraag heeft het ganse korps van het college zich de afgelopen drie jaren bezonnen. De tijd om de vruchten van die denkoefening nu te implementeren…

Komen en gaan (2024)

Deze rubriek is al een tijdje niet verschenen: er is dus veel nieuws te melden! In juni 2023 gingen de volgende leraars op pensioen: Op 1 november 2023 volgde: Op 1 februari 2024 ging met pensioen: Op einde van dit schooljaar zullen ook deze leraars…

Leerlinge wint Sterrenkunde Olympiade (2023)

De Vlaamse Sterrenkunde Olympiade is een samenwerking van de Vereniging Voor Sterrenkunde, de Jongerenvereniging Voor Sterrenkunde, de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. De wedstrijd bestaat uit een voorronde en een finale en staat bekend om de hoge…

Skireis (2023)

Tijdens de krokusvakantie 2023 vertrekt er opnieuw een cohorte leerlingen van het tweede middelbaar richting Zuid-Tirol. In tegenstelling tot de traditionele Romereis in het laatste middelbaar, een echte studiereis, ligt bij de skireis de focus op vakantie en plezier maken. Sedert enkele jaren engageert een…

Schoolomgeving (2022)

Enkele nieuwtjes, deze keer niet over de school zelf, maar de onmiddellijke omgeving. In de eerste 50 meter van de Holstraat geldt al jaren een verbod op stilstaan voor alle voertuigen. Tot nog toe stoorde niemand zich erg aan dit bord en werden er dagelijks…

Co-teaching en afstandsonderwijs (2022)

Onze samenleving is voortdurend in beweging. Het onderwijs, dat tot taak heeft jongeren klaar te maken voor het functioneren in deze wereld, dient zichzelf dan ook voortdurend te bevragen en aan te passen aan de veranderende omstandigheden en te zoeken naar nieuwe en verbeterde methodes…

SJB Olympiadeschool 2022-24 (2022)

Jaarlijks worden voor leerlingen van de 3de graad olympiades georganiseerd voor biologie, chemie, fysica en technologie. Leerlingen van onze school nemen deel aan deze olympiades. Ze kunnen bij deze wedstrijden hun kennis en inzicht meten met die van leeftijdsgenoten uit andere Vlaamse scholen. De olympiades…

Sint-Jansfeesten 2022

Na twee jaar gedwongen opschorting omwille van corona, konden de Sint-Jansfeesten op zaterdag 7 mei 2022 eindelijk nog eens op een normale manier plaatsvinden. Alle bekende ingrediënten waren aanwezig. Bezoekers werden in een tent aan de ingang van de school verwelkomd en kregen een plannetje…

Nieuws van de school (2022)

Dit schooljaar is oud-leerlinge Hendrikje Joossens (13LAMT) aan de slag op onze school. Ze gaf Nederlands in het eerste semester en Engels in het tweede. Vanaf volgend schooljaar zullen alle leerlingen van het middelbaar een tabletcomputer met toetsenbord ter beschikking gesteld krijgen. De keuze viel…

Nieuws van de school (2021/2)

Na jaren van inzet als directeur van de basisschool van het Sint-Jan Berchmanscollege, heeft dhr. Jef Verboven ervoor gekozen om nieuwe onderwijshorizonten te verkennen. Hij werd vanaf 1 september 2021 opgevolgd door een interne kandidaat, dhr. Guy Brosens. Deze laatste vervult al een zestal jaren…

Nieuws van de school (2021/1)

Vanuit de school werden ons de pensioneringen meegedeeld van Wies Huysmans (wiskunde) begin mei, en Lode Vander meiren (Frans) en Anne-Marie Pauwels (Techniek) per eind-juni. Uit: Het Beertje nr. 348 (september 2021)

Inschrijvingen 2021-22

Door een ongelukkige speling van het lot, werd een foto van kamperende ouders bij de ingang van SJB-Malle, dé standaard illustratie bij alle nieuwsberichten die handelden over het fenomeen van aan schoolpoorten kamperende ouders over heel Vlaanderen. Wat onze school betreft, hoort deze praktijk nu…

SJB Malle schittert op Whizzkids (2021)

Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen van het vierde, vijfde, zesde leerjaar. Door middel een tweewekelijkse quiz met een drietal vragen, leren kinderen verantwoord omgaan met het internet: hoe een zoekrobot gebruiken, hoe via online landkaarten afstanden meten, beoordelen op welke websites de meest betrouwbare…

Rode Neuzen Dag (2020)

De "Rode Neuzen Dag" is een terugkerende actie van de Vlaamse commerciële televisiezender VTM, radiozender Qmusic en bank Belfius. Voorafgaand aan een deels komische televisieshow, wordt door middel van een reeks particuliere initiatieven geld ingezameld voor een bepaald goed doel. Het concept is overgenomen van…

Nieuwe leerplannen (2020)

De voorbije jaren is er in het Vlaams Parlement stevig gebakkeleid over de hervorming c.q. modernisering van het secundair onderwijs. Er tekenden zich grondige meningsverschillen af tussen verschillende politieke families en initiële plannen moesten grondig bijgestuurd worden. Wilde plannen voor een 'brede eerste graad' werden…