Nieuws van de school (2021/2)

door

Na jaren van inzet als directeur van de basisschool van het Sint-Jan Berchmanscollege, heeft dhr. Jef Verboven ervoor gekozen om nieuwe onderwijshorizonten te verkennen. Hij werd vanaf 1 september 2021 opgevolgd door een interne kandidaat, dhr. Guy Brosens. Deze laatste vervult al een zestal jaren de functie van beleidsondersteuner in de kleuterschool en heeft zo reeds enige beleidservaring opgebouwd. Wij wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe betrekking!

Het komende jaar 2022 is om meerdere redenen een feestjaar voor onze school. We zetten enkele markante data op een rijtje:

1912

110 jaar geleden

Start van het juvenaat van de congregatie Sint Viator, nadat twee jaar tevoren twee klasjes werden ingericht.

Officieel stichtingsjaar van onze school.

Eerste directeur: pater Bacalou

1952

70 jaar geleden

De gemeenschap van geestelijken van Sint Viator Westmalle begroet broeder Juul Gysels als nieuwe Viatoriaan. 

Hij werd directeur op 1 september 1958 en heeft in deze functie op acht jaar tijd een bescheiden broedersschool uitgebouwd tot een volwaardig en kwalitatief college.

1962

60 jaar geleden

 

 

De eerste leerlingen van de hogere cyclus ontvangen het diploma van volledig secundair onderwijs

Stichting van de oud-leerlingenbond

Start van de oude humaniora: 1ste Latijnse

1967

55 jaar geleden

Wegens de leeftijd van “de laatsten der Viatorianen” en het gebrek aan nieuwe roepingen wordt de verantwoordelijkheid van het Sint-Jan Berchmanscollege overgenomen door  het bisdom Antwerpen.

Uit: Het Beertje nr. 349 (december 2021)