Maatschappij en religie (12)

100 dagen: Chrysostomusviering (2019)

Op 1 februari 2019 vierden de laatstejaars hun '100 dagen'. Honderd dagen scheidden hen nog van het einde van hun loopbaan aan de middelbare school en dat wilden ze vieren. Maar klopt dat wel? Er volgen namelijk nog 5 maanden van gemiddeld 30 dagen: dat…

Verkiezingen (2018)

Oud-leerlinge Sanne Van Looy (09GRLA) wordt vanaf 2022 burgemeester van Malle, in opvolging van Harry Hendrickx (DBM), die op dat moment 27 jaar lang de sjerp zal gedragen hebben. Sanne (27), die opkwam voor de partij N-VA, behaalde bij de recentste gemeente-raadsverkiezingen 1221 persoonlijke voorkeurs-stemmen…

Terugblik op 2016 (2017)

Bij het begin van een nieuw jaar blikken we graag even terug op wat het voorbije jaar gebracht heeft. Deze terugblik maakt ons niet meteen vrolijk. We waren nog niet helemaal bekomen van de terreuraanslagen in Parijs die in november 2015 130 onschuldige mensen het…

In den beginne (2016)

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. In het begin was het woord. Die openingswoorden van het Johannes-evangelie las ik ooit op de lezenaar in de kerk van Lungro, een klein Zuid-Italiaans stadje waar de van oorsprong Albanese bevolking de Griekse ritus getrouw volgt. Als de Bijbelvertalers…

Kankeronderzoek op het goede spoor (2016)

Oud-leerling en oud-bestuurslid prof. dr. Filip Lardon (84WB) kwam in de Gazet van Antwerpen van 19 september 2015 uitgebreid aan het woord aangaande zijn onderzoeksdomein, het kankeronderzoek. Hij liet zich hierin zeer optimistisch uit over de perspectieven voor de toekomst. Er is reeds zeer veel…

Herfsttij der moderniteit (2015)

Tijdens de afstudeerplechtigheid voor de kersverse afgestudeerden van 2015 maakte directeur Eric Van Huffelen in zijn toespraak een analogie tussen onze tijd en de late Middeleeuwen, hierbij met een knipoog verwijzend naar het boek van Johan Huizinga "Herfsttij der Middeleeuwen". Jammer genoeg ontbreekt de ruimte…

Katholieke scholen anno 2014. Adieu? (2014)

Waar is God? Vroeger was het antwoord eenduidig: God is overal, in de hemel, op de aarde, en op alle plaatsen. Vandaag is het geen boek, maar zijn het de leerlingen zelf die een eigen antwoord formuleren. De tijden van het catechismusonderwijs liggen ver achter…

Over godsdienstlessen en -activiteiten (2008)

Natuurlijk zag het leven als "katholieke school" in het toen nog bescheiden Sint-Jan Berchmansinstituut (!), er héél anders uit dan nu. In de helft van vorige eeuw waren er op onze school ongeveer evenveel internen als externen. De internen moesten elke dag naar de H.

Het goede voorbeeld (2001)

Mevrouw de minister Maria Vogels heeft dus een anti-aids-campagne gelanceerd. Om haar werk goed en degelijk voor te bereiden werden kosten noch moeite gespaard. Met grote deskundigheid hebben experts de voorstellen uitgewerkt en... mevrouw Vogels zag dat het goed was... De hoogste leiding van ons…

Onze patroonheilige: Sint-Jan Berchmans (1999)

Jan Berchmans werd geboren te Diest op zaterdag 13 maart 1599. Zijn vader Jan Berchmans woonde voor zijn huwelijk in het huis 'De Bonten Os' op de huidige Botermarkt en was schoenmaker van beroep. De familie Berchmans had tijdens de 16de eeuw periode van voor-…

Godsdienst, catechese, liturgie (1995)

Rond de kerst- en nieuwjaarsperiode worden wij ongetwijfeld weer aangesproken door het kerkelijk gebeuren. Zonder dat verbleekt het kerstfeest tot een louter commerciële aangelegenheid. Zowel rond Kerstmis als de andere Kerkelijke feesten is er enorm veel veranderd. Het hoogfeest van Kerstmis was vroeger, net als…

Broederlijk Delen (1985)

Vanaf de tijd dat de traditionele vastenbeleving (geen snoep, geen vlees op woensdag en vrijdag, veel gebed, biecht en eucharistie) stilaan voor een deel ging plaatsmaken voor een meer innerlijke en persoonlijke vastenbeleving, en men meer het accent ging leggen op Broederlijk Delen, is ook…