Terugblik op 2016 (2017)

door

Bij het begin van een nieuw jaar blikken we graag even terug op wat het voorbije jaar gebracht heeft. Deze terugblik maakt ons niet meteen vrolijk. We waren nog niet helemaal bekomen van de terreuraanslagen in Parijs die in november 2015 130 onschuldige mensen het leven kostten, of we werden op 22 maart 2016 reeds opgeschrikt door moorddadige aanslagen op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro. Trieste balans: meer dan 30 doden. Op 14 juli sloeg de moslimterreur alweer toe in Nice, met een vrachtwagen die inreed op de feesten voor de nationale feestdag, en waarbij 85 mensen het leven lieten. Op 26 juli sneden moslimterroristen de keel over van de 85-jarige E.H. Jacques Hamel, terwijl hij de H. Mis opdroeg voor enkele bejaarde parochianen. De bittere kelk moest echter tot op de bodem geledigd worden, want op 19 december was het alweer zo ver, met een vrachtwagen die op een Kerstmarkt in Berlijn opzettelijk 12 slachtoffers doodreed. We beperken ons hierbij dan nog tot de terreuraanslagen in onze spreekwoordelijke achtertuin.

Een klein beetje verder van huis was het ook al kommer en kwel wat de klok sloeg. De VS en Rusland zetten hun proxy-oorlogen en false-flag operaties in Syrië, Turkije en Oekraïne onverminderd voort, wat een catastrofale menselijke tol eiste en vluchtelingenstromen op gang bracht die spontaan doen denken aan de volksverhuizingen op het einde van het Romeinse Rijk. De onnoemelijke maatschappelijke problemen die één en ander met zich meebracht, werden door de media zo goed en zo kwaad als het kon met de mantel der liefde bedekt.

Het Westers politiek-economisch establishment kreeg enkele rake uppercuts. Zo was er de eerste minister van Hongarije, Victor Orban, de eeuwige luis in de politieke EU-pels, die maar niet wilde buigen voor de dictaten van Brussel en zijn grenzen sloot voor de ongecontroleerde vluchtelingenstroom uit de Balkan. Hij gold als spreekbuis voor andere voormalige Oostbloklanden en kon moeilijk genegeerd worden. Vervolgens was er de Brexit, die de EU in een existentiële crisis stortte, voor zover ze daar al niet was sinds de financiële crisis uitbrak. Ook op dit vlak moest de gifkelk tot de bodem geledigd worden, want ook de verkiezingen in de VS draaiden uit op een kletterende nederlaag voor de gevestigde orde.

Verder van huis, en onterecht wat onderbelicht in onze media, zijn de toenemende spanningen in het Verre Oosten: de problemen in de Zuid-Chinese Zee, het Noord-Koreaanse atoom- en raketprogramma enz. Men zou voor minder pessimistisch worden wat betreft de wereldvrede.

Waar staan wij als eenvoudige burgers in dit alles? De toenemende machtsconcentratie bij supranationale politieke organisaties, onzindelijk grote multinationale ondernemingen en schimmige politiek-industriële lobbygroepen, doet het gevoel van onmacht toenemen. Meer en meer wetgeving die uit ons parlement komt, is een blinde en onverkorte toepassing van internationale verdragen. Paul Magnette (PS) had in zijn verzet tegen het CETA-verdrag zeker op dit vlak een punt. Het politiek debat is verworden tot een barslecht theaterstuk dat de gewone burger in de waan moet laten dat hij iets in de pap te brokken heeft, dat zijn democratische stem iets uithaalt.

Voor de liefhebbers van populaire muziek was 2016 ook een zwart jaar met verschillende iconen uit de jeugd veler oud-leerlingen die de pijp aan Maarten gaven. We denken o.m. aan David Bowie, Prince, Toots Thielemans, Leonard Cohen, George Michael en Zjef Vanuytsel. Wereldster buiten categorie Eddy Wally zal ook niet meer uit zijn "vliegmasjien" kunnen springen. Naast muzikanten wisselden ook andere bekenden het tijdelijke voor het eeuwige, o.m. dictator Fidel Castro, presidentsvrouw Nancy Reagan, bokser Mohammed Ali, president Shimon Perez, voetballegende Johan Cruijff, schrijver Umberto Eco en komiek Gaston Berghmans. Mogen zij rusten in vrede.

En de oud-leerlingenbond? Die boer, hij ploegde voort. Zoals de voorbije jaren, organiseerden we een instuif voor de pas-afgestudeerden, een lustrumontmoeting voor de oud-leerlingen die 5 jaar geleden afstudeerden en een jubileumavond voor de andere jubilarissen. Op technologisch vlak was er alweer enige evolutie: het digitale Beertje ging voortaan via Mailchimp op de e-post, en onze webstek werd totaal vernieuwd. Voor het eerst in vele jaren, gaven we een nieuwe traiteur de kans om op de jubileumavond te koken. Het was een gesmaakt succes! Aan alle oud-leerlingen een gezond en voorspoedig 2017 toegewenst!

Mathias Van Aken (94LAGR) in Het Beertje nr. 330 (februari 2017)