Artikels van Mathias Van Aken (94LAGR)

Leven van een schoolmeester anno 1737 (2023)

Tijdens ons onderzoek naar de geschiedenis van het Kempische dorp Loenhout, botsen we soms op archiefdocumenten die zo mooi zijn, dat ze het verdienen om eens onder de aandacht gebracht te worden. Enkele zulke documenten zijn ongetwijfeld de arbeidscontracten van de schoolmeester-kosters van Loenhout uit…

Podcasts - aanvulling (2022)

In het vorige Beertje maakten we promotie voor de podcast Ouder, waarin Raf Njotea (04LAGR) op zoek gaat naar de familiegeschiedenis van zijn vader. Het was ons daarbij ontgaan dat de podcast samen met een andere oud-leerling werd samengesteld, nl. Lander Kennis (04LAWI). Lander is…

Sint-Jansfeesten 2022

Na twee jaar gedwongen opschorting omwille van corona, konden de Sint-Jansfeesten op zaterdag 7 mei 2022 eindelijk nog eens op een normale manier plaatsvinden. Alle bekende ingrediënten waren aanwezig. Bezoekers werden in een tent aan de ingang van de school verwelkomd en kregen een plannetje…

Sint-Jan Berchmans in het Jezuïetencollege (1615-1617) (2021)

In 2021 was het precies 400 jaar geleden dat onze patroonheilige Sint-Jan Berchmans (1599-1621) overleed. In tegenstelling tot de 400ste verjaardag van zijn geboorte, in 1999, heeft dit jubileum geen aanleiding gegeven tot grootse herdenkingen of evenementen. Toch willen we de verjaardag in Het Beertje…

Sint-Jan Berchmans in de 'Grootschole' (2021)

Op 13 augustus 2021 zal het precies 400 jaar geleden zijn dat de patroonheilige van onze school en bond overleed, de heilige Jan Berchmans. In het vorige Beertje kon u reeds een biografie van de heilige lezen. Omdat SJB-Malle een middelbare school is, willen we…

Een formidabel jaar (2021)

Lamentaties op het voorbije jaar 2020 heeft u ongetwijfeld al voldoende gelezen. Het was zeker voor vele mensen een moeilijk jaar en dit gegeven tijdens een jaaroverzicht nog eens breed uitsmeren rekt alleen de smart; daar wordt niemand beter van. Er zijn al genoeg overledenen…

"Blijf in uw kot!", ook in 1784

13 maart 2020 was een historische dag; misschien vertellen we er later nog over aan onze kinderen of kleinkinderen. Op die dag ging het land op slot om de verspreiding van het nieuwe corona-virus tegen te gaan. Bedrijven, winkels en scholen werden verplicht te sluiten;…

Nieuwjaarsbrief (2020)

Het bestuur van de oud-leerlingenbond wenst alle lezers van dit blad een voorspoedig en gelukkig 2020! Moge het nieuwe jaar een gelegenheid bieden om nieuwe mensen te leren kennen, om bestaande relaties te verdiepen, en om heersende conflicten bij te leggen. Moge het nieuwe jaar…

Stadswandeling Gilbert Van Schoonbeke (2019)

Op 6 juli 2019 organiseerden wij voor onze trouwste oud-leerlingen en het bestuur een historische wandeling door Antwerpen. Dit was niet zomaar eender welke stadswandeling, maar een themawandeling rond de figuur van Gilbert Van Schoonbeke, de befaamde doch ietwat vergeten stadsarchitect uit de 16de eeuw…

Nieuwe vormgeving (2019)

Zoals jullie merken, heeft de oud-leerlingenbond een nieuw logo en ons tijdschrift een nieuwe huisstijl gekregen. Het nieuwe logo is een ontwerp van Johan Truyen, leerkracht tekenen aan onze school, die eerder ook het logo van de school in een nieuw kleedje stak. Johan Truyen…

Terugblik op 2018 (2019)

Gewoontegetrouw schoolde het bestuur op zaterdag 6 januari 2018 samen ten huize Marc Verstraeten om er terug te blikken op het voorbije werkingsjaar en plannen voor 2018 te smeden. Naar goede gewoonte stonden er worstenbroden en appelbollen op het menu. Een belangrijk moment voor onze…

Bezoek Noorderlijn (2018)

Op 25 mei 2018 was het bestuur van onze oud-leerlingenbond op uitnodiging van Katrien Gysen (96LAWE) te gast bij Noorderlijn, het consortium dat verantwoordelijk is voor het project "Noorderlijn", een grootschalig infrastructuurproject in Antwerpen. Na de middelbare school in Westmalle, begon Katrien aan haar ingenieursstudies…

Welkom aan de nieuwe oud-leerlingen! (2014)

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar willen we ons speciaal richten tot de oud-leerlingen van het afstudeerjaar 2014. Allereerst wensen we jullie van harte geluk met jullie diploma! Sommigen onder u hebben zes, misschien twaalf of zelfs vijftien jaar op het Sint-Jan Berchmanscollege doorgebracht.

Welkom aan de nieuwe oud-leerlingen! (2015)

Traditiegetrouw willen wij in het septembernummer van het Beertje speciaal de nieuwe oud-leerlingen verwelkomen. Proficiat aan alle afgestudeerden! Het jaar 2015 was een recordjaar: alle zesdejaars behaalden hun diploma. Dit schijnt een unicum te zijn in de geschiedenis van het college. Vanaf heden zijn jullie…

Terugblik op 2016 (2017)

Bij het begin van een nieuw jaar blikken we graag even terug op wat het voorbije jaar gebracht heeft. Deze terugblik maakt ons niet meteen vrolijk. We waren nog niet helemaal bekomen van de terreuraanslagen in Parijs die in november 2015 130 onschuldige mensen het…