Mathias Van Aken (94LAGR)

Artikels van Mathias Van Aken (94LAGR)

Sint-Jan Berchmans in de 'Grootschole' (2021)

Op 13 augustus 2021 zal het precies 400 jaar geleden zijn dat de patroonheilige van onze school en bond overleed, de heilige Jan Berchmans. In het vorige Beertje kon u reeds een biografie van de heilige lezen. Omdat SJB-Malle een middelbare school is, willen we…

Een formidabel jaar (2021)

Lamentaties op het voorbije jaar 2020 heeft u ongetwijfeld al voldoende gelezen. Het was zeker voor vele mensen een moeilijk jaar en dit gegeven tijdens een jaaroverzicht nog eens breed uitsmeren rekt alleen de smart; daar wordt niemand beter van. Er zijn al genoeg overledenen…

"Blijf in uw kot!", ook in 1784

13 maart 2020 was een historische dag; misschien vertellen we er later nog over aan onze kinderen of kleinkinderen. Op die dag ging het land op slot om de verspreiding van het nieuwe corona-virus tegen te gaan. Bedrijven, winkels en scholen werden verplicht te sluiten;…

Nieuwjaarsbrief (2020)

Het bestuur van de oud-leerlingenbond wenst alle lezers van dit blad een voorspoedig en gelukkig 2020! Moge het nieuwe jaar een gelegenheid bieden om nieuwe mensen te leren kennen, om bestaande relaties te verdiepen, en om heersende conflicten bij te leggen. Moge het nieuwe jaar…

Stadswandeling Gilbert Van Schoonbeke (2019)

Op 6 juli 2019 organiseerden wij voor onze trouwste oud-leerlingen en het bestuur een historische wandeling door Antwerpen. Dit was niet zomaar eender welke stadswandeling, maar een themawandeling rond de figuur van Gilbert Van Schoonbeke, de befaamde doch ietwat vergeten stadsarchitect uit de 16de eeuw…

Nieuwe vormgeving (2019)

Zoals jullie merken, heeft de oud-leerlingenbond een nieuw logo en ons tijdschrift een nieuwe huisstijl gekregen. Het nieuwe logo is een ontwerp van Johan Truyen, leerkracht tekenen aan onze school, die eerder ook het logo van de school in een nieuw kleedje stak. Johan Truyen…

Terugblik op 2018 (2019)

Gewoontegetrouw schoolde het bestuur op zaterdag 6 januari 2018 samen ten huize Marc Verstraeten om er terug te blikken op het voorbije werkingsjaar en plannen voor 2018 te smeden. Naar goede gewoonte stonden er worstenbroden en appelbollen op het menu. Een belangrijk moment voor onze…

Bezoek Noorderlijn (2018)

Op 25 mei 2018 was het bestuur van onze oud-leerlingenbond op uitnodiging van Katrien Gysen (96LAWE) te gast bij Noorderlijn, het consortium dat verantwoordelijk is voor het project "Noorderlijn", een grootschalig infrastructuurproject in Antwerpen. Na de middelbare school in Westmalle, begon Katrien aan haar…

Welkom aan de nieuwe oud-leerlingen! (2014)

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar willen we ons speciaal richten tot de oud-leerlingen van het afstudeerjaar 2014. Allereerst wensen we jullie van harte geluk met jullie diploma! Sommigen onder u hebben zes, misschien twaalf of zelfs vijftien jaar op het Sint-Jan Berchmanscollege doorgebracht.

Welkom aan de nieuwe oud-leerlingen! (2015)

Traditiegetrouw willen wij in het septembernummer van het Beertje speciaal de nieuwe oud-leerlingen verwelkomen. Proficiat aan alle afgestudeerden! Het jaar 2015 was een recordjaar: alle zesdejaars behaalden hun diploma. Dit schijnt een unicum te zijn in de geschiedenis van het college. Vanaf heden zijn…

Terugblik op 2016 (2017)

Bij het begin van een nieuw jaar blikken we graag even terug op wat het voorbije jaar gebracht heeft. Deze terugblik maakt ons niet meteen vrolijk. We waren nog niet helemaal bekomen van de terreuraanslagen in Parijs die in november 2015 130 onschuldige mensen het…

Nieuwe webstek (2017)

In januari 2017 lanceerden we onze totaal vernieuwde webstek olbsjbmalle.be. Qua vormgeving werd alles in een nieuw kleedje gestoken en wat betreft platform stapten we over van Blogspot naar Google Sites. De nieuwe website past zich mooi aan aan het toestel waarop hij getoond wordt,…

De stichters van onze school (2016)

De gemeenschap van Sint-Viator, die onze school oprichtte, werd gesticht door E.H. Louis Querbes (1793-1859) in Vourles, ten zuiden van Lyon. Dit gebeurde in de vroege 18de eeuw. De Franse Revolutie had net Frankrijk en haar bezette gebieden geteisterd: duizenden kerken en ander cultureel-historisch erfgoed…

Oud-leerlingenbond bezoekt Natural Kweekstation (2016)

Op zaterdag 16 april 2016 werd ons bestuur verwacht in het Natural Kweekstation te Zoersel, alwaar collega-bestuurslid Freddy De Prins (85EC) de dagelijkse leiding waarneemt. Hij gaf ons een zeer boeiende uiteenzetting over de wondere wereld van de duivensport en reisduiven. Natural Kweekstation is het…

Terugblik op het voorbije werkingsjaar (2015)

Het jaar 2015 loopt op zijn einde. Dit is een goed moment om even terug te blikken op het voorbije werkingsjaar. Zoals elk jaar, organiseerden we drie evenementen voor oud-leerlingen. Zo was er op 13 maart 2015 onze instuif voor oud-leerlingen van 2014; wij mochten…