Terugblik op 2018 (2019)

door

Gewoontegetrouw schoolde het bestuur op zaterdag 6 januari 2018 samen ten huize Marc Verstraeten om er terug te blikken op het voorbije werkingsjaar en plannen voor 2018 te smeden. Naar goede gewoonte stonden er worstenbroden en appelbollen op het menu.

Een belangrijk moment voor onze vereniging was de ondertekening op 8 februari in Café Trappisten van de oprichtingsacte van onze nieuwe juridische structuur. Voortaan gaat onze bond door het leven als een VZW. Hiermee hopen de bestuurders beter beschermd te zijn wanneer er zich calamiteiten zouden voordoen tijdens een activiteit.

Leraar en oud-leerling Peter Faes (82LAGR) vereerde ons met zijn aanwezigheid op de laatste instuifavond, die plaatsvond op 9 maart 2018. De instuifavond had de bedoeling om de afgestudeerden van het afgelopen schooljaar uit te nodigen naar de school voor een receptie. Hoewel het zeker een gezellige avond was, viel de opkomst opnieuw erg tegen, zodat we besloten uit te kijken naar andere formules.

Uw lidgeld: goed besteed! Onder dit motto schonken wij in de loop van april 2018 aan de kleuterschool een bedrag waarmee nieuw speelgoed aangekocht werd voor de nabewaking. Zo weet u als oud-leerling dat uw lidgeld ook de school ten goede komt.

Katrien Gysen (96LAWE) leidde het bestuur op 25 mei 2018 rond op de bouwwerf van de Noorderlijn in Antwerpen. Een verslag van dit bezoek kon u lezen in Het Beertje. Mei is ook de maand waarin onze school jaarlijks haar opendeurdag organiseert, de "Sint-Jansfeesten". Voor oud-leerlingen is dit altijd een gelegenheid om de school nog eens te bezoeken.

Kennis verwerven vereist allereerst het bescheiden besef dat we nog lang niet alles weten. Directeur Eric Van Huffelen bezong deze "lof der onwetendheid" tijdens zijn toespraak voor de nieuwe afgestudeerden van de lichting 2018 op 28 juni.

In juli voegden we 169 nieuwe afgestudeerden toe aan ons indrukwekkend adressenbestand. Ons bestand telt nu 5390 oud-leerlingen. Het Beertje vertrekt 4x per jaar in digitale vorm naar 3860 oud-leerlingen; 769 oud-leerlingen moeten we helaas nog steeds per post bedienen: een zware belasting voor onze kleine organisatie! Voor zover we weten, zijn 99 oud-leerlingen reeds overleden. Moge hun ziel in vrede rusten.

Goede tradities moeten in ere gehouden worden. Op 18 augustus waren de bestuursleden en hun gezin opnieuw te gast bij Dirk en Karine voor de jaarlijkse bestuursbarbecue. Het werd een zeer geslaagde en gezellige bijeenkomst waar bestaande vriendschappen verder versterkt werden.

2018 was het jaar van de GDPR. Op een ogenblik dat overheden en grote Amerikaanse ondernemingen elke beweging die we maken, elke kreet die we slaken, elk woord dat we spreken en elke letter die we intypen, registreren, opslaan en doorverkopen aan de hoogste bieder of gewoon te grabbel gooien, heeft het de Europese Commissie behaagd elke kleine vereniging te onderwerpen aan een nieuwe draconische privacywetgeving. Ook wij stelden ons in regel.

Omdat onze lustrumavond steeds minder aanwezigen lokte, besloten we het evenement open te trekken naar meerdere afstudeerjaren. Op 12 oktober mochten we 54 oud-leerlingen van de afstudeerjaren 2011 en 2013 verwelkomen op onze nieuwe activiteit 'Terug naar school, 2de zit'. Hoewel ze ook uitgenodigd waren, daagde er evenwel niemand van het afstudeerjaar 2012 op.

In de organisatie van de jubileumavond besloten we dit jaar om opnieuw alle uitnodigingen met de post te versturen. Een goede investering, zo bleek. Niet alleen konden we rekenen op een zeer goede opkomst, maar ook waren we in staat vele fysieke adressen in ons bestand te valideren. Dat bleek geen overbodige luxe! We proberen dit jaar hetzelfde te doen en roepen alle oud-leerlingen op ervoor te zorgen dat hun adresgegevens actueel zijn.

9 bestuursleden woonden vorig jaar minstens één bestuursvergadering of activiteit bij. Wij blijven hopen dat nog meer oud-leerlingen zich zouden willen inzetten voor onze werking, en nodigen jullie daarom van harte uit om contact met ons op te nemen. Onze volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 23 april 2019. Met deze vrome wens besluiten wij dit jaaroverzicht en wensen we alle lezers een gezond en voorspoedig nieuw jaar!

Mathias Van Aken (94LAGR) in Het Beertje nr. 338 (februari 2019)