Bezoek Noorderlijn (2018)

door

Op 25 mei 2018 was het bestuur van onze oud-leerlingenbond op uitnodiging van Katrien Gysen (96LAWE) te gast bij Noorderlijn, het consortium dat verantwoordelijk is voor het project "Noorderlijn", een grootschalig infrastructuurproject in Antwerpen.

Na de middelbare school in Westmalle, begon Katrien aan haar ingenieursstudies aan de Universiteit Gent en Università La Sapienza in Rome. Vervolgens ging Katrien aan de slag in de bouw. Ze werkte mee aan de uitvoering van diverse infrastructuurprojecten in binnen- en buitenland en groeide door tot een ervaren projectdirecteur. Sinds 2012 werkt Katrien voor de Royal BAM Group, een grote Europese aannemersgroep die in België onder meer bekend is van de realisatie van het Havenhuis in Antwerpen, het nieuwe NATO-hoofdkwartier in Evere en talloze andere gebouwen- en infrastructuurprojecten. Royal BAM Group vormt samen met Engie Fabricom het consortium dat de Noorderlijn realiseert. Katrien woont in Antwerpen en heeft twee dochters Mia (9) en Romée (4).

Het project Noorderlijn omvat onder meer de aanleg van een nieuwe tramverbinding in het noorden van Antwerpen, de heraanleg van de Leien en het Operaplein, de vernieuwing van de Rijnkaai, de bouw van een nieuwe Londenbrug en de vernieuwing van de Noorderlaan. Enkele onderdelen zijn reeds grotendeels opgeleverd. Momenteel werkt men aan het sluitstuk van de werken, de ondertunneling van de Leien ter hoogte van de Opera. Als projectleider is Katrien nauw betrokken bij dit werk en we zijn haar dan ook enorm dankbaar dat ze zo spontaan aanbood om ons rond te leiden op de werf.

Tijdens een inleidende presentatie leerden we dat een stadsvernieuwingsproject van dergelijke omvang een zeer complexe juridische en financiële structuur vereist en een omvangrijke organisatorische omkadering. Zoals in alle projecten, zijn er vele onbekenden waarmee rekening moet gehouden worden, en dewelke aanleiding kunnen geven tot vertragingen. In het geval van ondergrondse werken in een historisch belangwekkende site moet er met name gerekend worden met het aantreffen van onbekende obstakels. Er werden delen van de oude stadsomwalling vrijgegraven, alsook een 16de-eeuwde toegangsbrug tot de stad. Deze laatste zal zorgvuldig beschermd en bewaard worden, terwijl andere delen van de omwalling na een grondig archeologisch onderzoek genadeloos onder de sloophamer verkruimelden. Als projectleider is het Katriens taak om steeds gefocust te blijven op het eindresultaat en zeer pragmatisch om te gaan met tegenslagen: de tijdige oplevering van een voldoende kwalitatief eindresultaat staat voorop; eventuele juridische geschillen kunnen in een latere fase beslecht worden. Bestuurslid en advocaat Roel De Cleermaecker (01ECMT) zag interessante opportuniteiten!

Na deze inleidende presentatie mochten onze bestuursleden fluohesjes, laarzen en een helm aantrekken voor een bezoek aan de werf. Ter hoogte van de Rooseveltplaats daalden we af in de ondergrond waar we uitzicht kregen op een enorme ondergrondse galerij waar volop gewerkt werd aan de bouw van een ondergrondse parkeergarage met ingang via de daarin geïntegreerde autotunnel. Op deze plaats was in de jaren '60 overigens reeds een zeer diep gelegen tunnelsectie gebouwd met het oog op een later te bouwen autostradetunnel onder de stad. Deze bestaande tot nu toe ongebruikte tunnelsectie zal benut worden als deel van de nieuwe ondergrondse parkeergarage.

Om de hinder voor de omwonenden en het verkeer te verminderen, werden de bouwers gedwongen om creatief te zijn. Normaal maakt men een diepe put die men dan van onderaf begint op te bouwen. Om echter het bovengrondse niveau zo snel mogelijk weer vrij te geven, ging men hier anders te werk: men groef een sleuf en overdekte deze met dwarsbalken zodat de bovengrondse ruimte weer vrijgegeven kon worden. Zo kon men verder ondergronds uitgraven zonder bovengronds te veel hinder te veroorzaken. Maar er zijn nog andere maatregelen om de hinder te beperken. Terwijl arbeiders druk in de weer waren, denderden doorheen de ondergrondse bouwwerf reeds trams op de noord-zuid as. Ook dit werd geëist door de stad: vooraleer de "knip" in de Leien te maken, moest de noord-zuid tramverbinding volledig functioneel zijn om de mobiliteit te garanderen.

Als alles verder volgens plan verloopt, mogen de Sinjoren zich in 2020 verheugen op een prachtig vernieuwde autoluwe Operaplaats met ondergrondse parkeergarage, autotunnel, nieuwe onder- en bovengrondse tramlijnen, alles omgeven door nieuwe handelszaken en luxueuze wooneenheden. We zijn trots dat een oud-leerling van onze school deze transitie mee in goede banen kan leiden, met een professionele kennis waarvan de basis in onze school gelegd werd. Dank u wel, Katrien!

Mathias Van Aken (94LAGR) in Het Beertje nr. 336 (september 2018)