Nieuwe vormgeving (2019)

door

Zoals jullie merken, heeft de oud-leerlingenbond een nieuw logo en ons tijdschrift een nieuwe huisstijl gekregen. Het nieuwe logo is een ontwerp van Johan Truyen, leerkracht tekenen aan onze school, die eerder ook het logo van de school in een nieuw kleedje stak. Johan Truyen was voor zijn loopbaan bij Sint-Jan al een gereputeerd illustrator en grafisch ontwerper. Hij tekende o.m. de logo's van de gemeentes Zandhoven en Zoersel, alsook van het bekende reisbureau Connections. In 2015 ontving hij uit handen van burgemeester Liesbeth Verstreken de cultuurprijs van de gemeente Zoersel.

Wat is er nu allemaal veranderd en wat heeft dit te betekenen? Het weze vooreerst benadrukt dat het zeker niet in onze bedoeling lag om te breken met het verleden. Het hoofd van Sint-Jan is en blijft de kern van ons logo. Het hoofd werd nu wel iets strakker en vriendelijker gestileerd: hij glimlacht en knipoogt de lezer toe. Om duidelijk te maken dat het niet zomaar een hoofd is, maar dat van Sint-Jan Berchmans, vindt u rondom zijn hoofd de kenmerkende spreuk 'het gewone, buitengewoon'. Op de achtergrond herkennen we de kerk van Diest.

Het Beertje dan. Ter herinnering: waarom heet ons blad ook weer "Het Beertje"? De oud-leerlingenbond heette oorspronkelijk "OLSIJABE" (uit te spreken: "ol sie ja bee") en de leden waren dus "olsija-beren". Zo kreeg het tijdschrift de naam "Het Beertje". Een beer is natuurlijk ook gewoon een dier, en het nieuwe tijdschriftlogo druk dit uit. Tevens wil het logo de band met de school tot uitdrukking brengen: uit de mond komt een tekstballon met daarin het gestileerde silhouet van het Groothuys. Als oud-leerlingenbond zijn wij immers ten diepste verbonden met de school en haar gemeenschap.Dit nieuwe logo zal voortaan alle drukwerk sieren, alsook onze website en Facebookpagina. Het oude logo zal evenwel niet meteen geheel verdwijnen: er is nog een voorraad voorgedrukte omslagen die eerst opgebruikt zullen worden - ook wij vinden het milieu belangrijk! - en het bestuur heeft net uniformhemden met logo laten maken die wellicht ook nog even zullen meegaan.

Samen met het nieuwe logo, kozen we voor Het Beertje een nieuw, schreefloos lettertype dat beter overeenstemde met de door Johan Truyen ontworpen huisstijl, populair is op internet en leesbaarder en moderner heet te zijn.

Wij danken Johan Truyen voor zijn bereidwillige en belangeloze hulp in de totstandkoming van deze nieuwe grafische vormgeving!

Mathias Van Aken (94LAGR) in Het Beertje nr. 338 (februari 2019)