Maatschappij en religie (22)

Herfsttij der moderniteit (2015)

Tijdens de afstudeerplechtigheid voor de kersverse afgestudeerden van 2015 maakte directeur Eric Van Huffelen in zijn toespraak een analogie tussen onze tijd en de late Middeleeuwen, hierbij met een knipoog verwijzend naar het boek van Johan Huizinga "Herfsttij der Middeleeuwen". Jammer genoeg ontbreekt de ruimte…

Katholieke scholen anno 2014. Adieu? (2014)

Waar is God? Vroeger was het antwoord eenduidig: God is overal, in de hemel, op de aarde, en op alle plaatsen. Vandaag is het geen boek, maar zijn het de leerlingen zelf die een eigen antwoord formuleren. De tijden van het catechismusonderwijs liggen ver achter…

Over godsdienstlessen en -activiteiten (2008)

Natuurlijk zag het leven als "katholieke school" in het toen nog bescheiden Sint-Jan Berchmansinstituut (!), er héél anders uit dan nu. In de helft van vorige eeuw waren er op onze school ongeveer evenveel internen als externen. De internen moesten elke dag naar de H.

Het goede voorbeeld (2001)

Mevrouw de minister Maria Vogels heeft dus een anti-aids-campagne gelanceerd. Om haar werk goed en degelijk voor te bereiden werden kosten noch moeite gespaard. Met grote deskundigheid hebben experts de voorstellen uitgewerkt en... mevrouw Vogels zag dat het goed was... De hoogste leiding van ons…

Onze patroonheilige: Sint-Jan Berchmans (2021)

Jan Berchmans werd geboren te Diest op zaterdag 13 maart 1599. Zijn vader Jan Berchmans woonde voor zijn huwelijk in het huis 'De Bonten Os' op de huidige Botermarkt en was schoenmaker van beroep. De familie Berchmans had tijdens de 16de eeuw periodes van voor-…

Godsdienst, catechese, liturgie (1995)

Rond de kerst- en nieuwjaarsperiode worden wij ongetwijfeld weer aangesproken door het kerkelijk gebeuren. Zonder dat verbleekt het kerstfeest tot een louter commerciële aangelegenheid. Zowel rond Kerstmis als de andere Kerkelijke feesten is er enorm veel veranderd. Het hoogfeest van Kerstmis was vroeger, net als…

Broederlijk Delen (1985)

Vanaf de tijd dat de traditionele vastenbeleving (geen snoep, geen vlees op woensdag en vrijdag, veel gebed, biecht en eucharistie) stilaan voor een deel ging plaatsmaken voor een meer innerlijke en persoonlijke vastenbeleving, en men meer het accent ging leggen op Broederlijk Delen, is ook…