Maatschappij en religie (19)

Het goede voorbeeld (2001)

Mevrouw de minister Maria Vogels heeft dus een anti-aids-campagne gelanceerd. Om haar werk goed en degelijk voor te bereiden werden kosten noch moeite gespaard. Met grote deskundigheid hebben experts de voorstellen uitgewerkt en... mevrouw Vogels zag dat het goed was... De hoogste leiding van ons…

Onze patroonheilige: Sint-Jan Berchmans (2021)

Jan Berchmans werd geboren te Diest op zaterdag 13 maart 1599. Zijn vader Jan Berchmans woonde voor zijn huwelijk in het huis 'De Bonten Os' op de huidige Botermarkt en was schoenmaker van beroep. De familie Berchmans had tijdens de 16de eeuw periodes van voor-…

Godsdienst, catechese, liturgie (1995)

Rond de kerst- en nieuwjaarsperiode worden wij ongetwijfeld weer aangesproken door het kerkelijk gebeuren. Zonder dat verbleekt het kerstfeest tot een louter commerciĆ«le aangelegenheid. Zowel rond Kerstmis als de andere Kerkelijke feesten is er enorm veel veranderd. Het hoogfeest van Kerstmis was vroeger, net als…

Broederlijk Delen (1985)

Vanaf de tijd dat de traditionele vastenbeleving (geen snoep, geen vlees op woensdag en vrijdag, veel gebed, biecht en eucharistie) stilaan voor een deel ging plaatsmaken voor een meer innerlijke en persoonlijke vastenbeleving, en men meer het accent ging leggen op Broederlijk Delen, is ook…