Co-teaching en afstandsonderwijs (2022)

door

Onze samenleving is voortdurend in beweging. Het onderwijs, dat tot taak heeft jongeren klaar te maken voor het functioneren in deze wereld, dient zichzelf dan ook voortdurend te bevragen en aan te passen aan de veranderende omstandigheden en te zoeken naar nieuwe en verbeterde methodes om onze jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Op onze school werden daartoe dit schooljaar twee vernieuwende initiatieven genomen. Met die proeftuinen wil men behoedzaam onderzoeken of vernieuwingen ook verbeteringen zijn. In de eerste graad wordt in twee klassen er voor het vak wiskunde gewerkt met een systeem van co-teaching. In de derde graad wordt gedurende een aantal woensdagen afstandsonderwijs ingevoerd.

Co-teaching

Bij co-teaching worden twee klasgroepen voor wiskunde bijeen geplaatst onder de begeleiding van 2 leerkrachten. Een eerste voordeel hiervan is de toegenomen mogelijkheid tot differentiatie, d.w.z. een onderwijsniveau aanbieden dat aangepast is aan de mogelijkheden van elke specifieke leerling. Concreet kunnen een deel van de leerlingen via instructiefilmpjes op hun iPad de leerstof zelfstandig en op eigen tempo verwerken. De leerkracht staat ter beschikking om specifieke vragen te beantwoorden. Zo hoeven de sterkere leerlingen zich niet te vervelen. Een andere doelgroep ontvangt klassikaal onderwijs, zoals gebruikelijk is in een meer traditionele lesomgeving. Een bijkomend beoogd resultaat is dat leerlingen zelf meer verantwoordelijk gemaakt worden voor hun eigen leerproces. Uiteindelijk zal in het latere leven en tijdens hun loopbaan ook van hen verwacht worden dat ze hun persoonlijke ontwikkeling in eigen handen nemen. Het project wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Een eerste evaluatie aan de hand van een bevraging van de leerlingen gebeurde na twee maanden. Suggesties voor optimalisatie worden opgenomen. Ouders werden daarover geïnformeerd.

Afstandsonderwijs

De tweede vernieuwing dit school jaar is de organisatie van afstandsonderwijs in het zesde jaar. De verplichte schoolsluitingen ten tijde van de coronacrisis, dwongen het onderwijs om snel over te schakelen naar afstandsonderwijs. Leraars zochten en vonden kansen in gedigitaliseerde didactische werkvormen. Ze zagen hoe afstandsonderwijs, naast zekere nadelen, ook de onderwijsmotivatie van veel leerlingen kon verhogen. Men zag daarom mogelijkheden voor een gecombineerde onderwijsvorm, vooral bij leerlingen van het zesde jaar, die zich voorbereiden op het hoger onderwijs, waar veel zelfstandigheid van hen verwacht zal worden. Na overleg is besloten om het afstandsonderwijs te programmeren op woensdagen gedurende twee afgebakende periodes van 6 weken in het eerste en tweede trimester. De school gelooft oprecht dat dit kansen biedt tot differentiatie en leerlingen uitdaagt om meer 'eigenaar' te worden van hun leerproces (zie ook de doelstelling van 'co-teaching' in de eerste graad), gesteund door hun leraar als coach. De school benadrukt dat deze woensdagen effectieve lesdagen blijven, waarbij leerlingen zich tijdig dienen aan te melden en de ‘netiquette’ (gepaste kledij, camera aan, niet eten,...) bewaakt wordt.

Uit: Het Beertje nr. 353 (december 2022)