Artikels 353 (8)

In memoriam (2022/4)

Op 16 september 2022 overleed te Hoogstraten Maria Renders, geboren te Oostmalle op 23/9/1930 en weduwe van Jan Rombouts. Maria was moeder van oud-leerling Jos Rombouts (74WB) en grootmoeder van Anneleen Rombouts (10HUWE). Op 26 september 2022 overleed plots oud-leerling Mathias Van Riet (07LAWE). Uit:…

Opsporing verzocht (2022)

In de jaren 1970-1985 organiseerde mijn vader Cyriel D'hoker met medewerking van het katholieke onderwijs in Vlaanderen, vakantiecursussen (Frans en Engels) in Parijs en Londen. Vandaag, vele jaren later heeft één van zijn oud-leerlingen, Dany Van Den Hauwe, het plan opgevat om zoveel mogelijk van…

Schoolomgeving (2022)

Enkele nieuwtjes, deze keer niet over de school zelf, maar de onmiddellijke omgeving. In de eerste 50 meter van de Holstraat geldt al jaren een verbod op stilstaan voor alle voertuigen. Tot nog toe stoorde niemand zich erg aan dit bord en werden er dagelijks…

Oud-leraar met pensioen (2022)

In de nieuwsbrief van het bisdom Antwerpen lazen wij dit bericht: Omwille van het bereiken van de leeftijdsgrens van tachtig jaar werd de benoeming van Jozef Uytdewilligen, priester van ons bisdom, als parochievicaris in de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw (Essen, Kalmthout) beëindigd per 28 februari 2022.

Bezige Beren (2022)

Dagboek van een novemberkind Afgelopen lente publiceerde Uitgeverij Witsand het schrijversdebuut van Goedele Debeerst (10GRLA), getiteld “Wintertijd. Dagboek van een novemberkind”. Ze vertelt hierin het verhaal van haar burn-out. Het boek is een gevoelige en herkenbare bundeling van brieven, gedachten, gedichten, mijmeringen en dagboekdingen. Niet…

Bolderkar voor de lagere school (2022)

Om onze verbondenheid met de school te benadrukken, en uit dankbaarheid voor alle steun die we ontvangen, geven we haar elk jaar een attentie in natura uit onze werkingsmiddelen. Beurtelings mogen de drie afdelingen van de school een keuze maken: kleuterschool, lagere school, middelbaar. Voor…

Viatorianen komen naar België (1902) (2022)

In Het Beertje nr. 351 van juni 2022 kon u lezen hoe de catechisten van Sint-Viator, de oprichters van onze school, ten laatste in 1904 Frankrijk moesten verlaten nadat de regering-Combes beslist had om alle onderwijs door religieuze congregaties te verbieden. Een opmerkelijk initiatief van…

Co-teaching en afstandsonderwijs (2022)

Onze samenleving is voortdurend in beweging. Het onderwijs, dat tot taak heeft jongeren klaar te maken voor het functioneren in deze wereld, dient zichzelf dan ook voortdurend te bevragen en aan te passen aan de veranderende omstandigheden en te zoeken naar nieuwe en verbeterde methodes…