Schoolomgeving (2022)

door

Enkele nieuwtjes, deze keer niet over de school zelf, maar de onmiddellijke omgeving.

In de eerste 50 meter van de Holstraat geldt al jaren een verbod op stilstaan voor alle voertuigen. Tot nog toe stoorde niemand zich erg aan dit bord en werden er dagelijks tientallen kinderen van de school daar afgezet door hun ouders. De gemeente Malle vond het nu blijkbaar welletjes geweest en is na jaren gedoogbeleid overgegaan tot het uitschrijven van effectieve GAS-boetes voor de ouders. De kinderen zullen nu dus elders moeten uitstappen.

Op dezelfde plek in de Holstraat, keken ouders, leerlingen en leerkrachten even raar op toen in oktober 2022 een nutsbedrijf het nodig vond de halve straat op te breken, zonder daarbij iemand in te lichten. Zelfs de school was niet op de hoogte. De werken waren blijkbaar nodig voor het versterken van de internetinfrastructuur van de school. Sinds dit jaar, hebben immers alle leerlingen van het middelbaar een persoonlijke tabletcomputer (digisprong), en is derhalve een veel grotere capaciteit nodig van de internetverbinding.

Tenslotte heeft het de gemeente Malle behaagd het wandelpad tussen de Kasteellaan en de Pastoor van Loenhoutlaan een naam te geven, namelijk het Sint-Janspad, naar de naam van ons college.

Uit: Het Beertje nr. 353 (december 2022)