Kris-kras-college-kroniek (2024)

door

Ongeveer twaalf jaar geleden, meer bepaald in het Beertje nr. 313 van december 2012 verscheen deze rubriek voor het laatst. We pikken hier de draad weer op.

Februari 2024

Op 5 februari werd Vic Adams (6GRWI) laureaat van de Plato wedstrijd. Hij is bovendien uitgeroepen tot "Napolitaan" omdat hij tot de 2 beste behoorde van de ongeveer 170 deelnemers over heel Vlaanderen. Begin april mocht hij daarom in Napels deelnemen aan een internationale vertaalwedstrijd.

Op 7 februari mochten de leerlingen van de 2de en 3de graad zich eindelijk verheugen op hun eigen pannakooi. De leerlingen van het VTI kwamen hun eigen creatie leveren én installeren op de speelplaats.

Op 23 februari vond de 'studentenavond' plaats. Dit is een jaarlijkse traditie waarbij oud-leerlingen komen getuigen over hun studiekeuze in het hoger onderwijs. De zesdejaars kregen heel wat info van ervaringsdeskundigen én konden al hun vragen over hoger onderwijs stellen aan succesvolle studenten.

Op 24 en 25 februari vond de 20ste editie van Jong &  Artistiek plaats. Dit vrij podium van woord, akoestische muziek en dans wordt gebracht door leerlingen van 5 en 6 SO en toont aan dat zij veel talenten hebben! Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de ouderraad die zorgt voor hulp en ondersteuning bij de organisatie.

Op 27 februari was Pol Vanden Weygaert, algemeen directeur van het Gielsbos, op bezoek in 6HUWE. Gielsbos is een zorgvoorziening in Gierle waar kinderen en volwassenen met een beperking terecht kunnen voor verblijf, dagopvang, begeleiding, jobcoaching en advies. Hij gaf een inspirerend gastcollege over o.a. de uitdagingen binnen de zorgsector en het nastreven van geluk.

Op 29 februari lazen we in Gazet van Antwerpen hoe onze school Vlaamse "hofleverancier" is voor de STEM-olympiade. STEM is een hippe Engelse afkorting die staat voor Science, Technology, Engineering, and Mathematics, met andere woorden: Wetenschap, Technologie, Bouwkunde en Wiskunde. Reeds voor het derde jaar op rij leverde onze school finalisten af en kreeg zo de eretitel "Olympiadeschool Wetenschappen 2022-2024". Van de 34.000 leerlingen uit heel Vlaanderen die elk jaar meedoen aan de voorrondes voor de STEM-Olympiade, mogen enkel de 64 besten naar de finale. Dat Sint-Jan drie jaar op rij finalisten mocht leveren, is dus toch wel een bijzondere prestatie!

Maart 2024

Op 2 maart vond de infodag plaats op SJB. Op deze dag konden de 12-jarigen en hun ouders de sfeer van onze school opsnuiven. Het was een succesvolle, zonnige dag.

Op 6 maart was het tijd voor de jaarlijkse sponsortocht in het kader van de Vastenactie. Er werd gewandeld, gelopen en zelfs geblogd voor het goede doel. Dit jaar was de zon van de partij. De school dankt alle sportieve leerlingen en leerkrachten en natuurlijk ook de gulle sponsors.

Op 8 maart kwamen medewerkers van Monnikenheide kurken ophalen die de leerlingen van 1M hadden ingezameld. De bewoners van Monnikenheide sorteren en verwerken deze kurken om er uiteindelijk isolatiekorrels van te maken.

Eveneens in deze periode kwam oud-leerling Geert Van Eyndhoven (05WEWI) aan de leerlingen van 2SO die het kompasvak STEM volgen, uitleg geven over de toepassing van artificiële intelligentie in de farmaceutische industrie. Hij werkt als projectmanager bij OMP.

Op 12 maart gingen de leerlingen van 5 SO op excursie naar Ieper en omgeving. Deze studie-uitstap kaderde in een vakoverschrijdend project (Engels, Geschiedenis, Nederlands) over de Eerste Wereldoorlog. Het was bij momenten een confronterende ervaring die helaas ook aansloot bij de actualiteit.

Op 13 maart gingen de leerlingen van 1Mc, gewapend met grijpstokken en vuilniszakken, op stap in de omgeving van de school om zwerfvuil op te ruimen.

Op 19 maart plaatste leerling Tibe Fannes zich voor het 4de (!) jaar op rij voor de finale van de wiskundeolympiade. Met zijn score behoorde hij tot de 85 besten van meer dan 11.000 deelnemers.

Nog meer olympiadenieuws op 22 maart: de talensterke klassen van 5SO namen deel aan de Olympiade Nederlands. De leerlingen bogen zich over pittige taalkundige en literaire opdrachten en onderzoeksvragen. Twee leerlingen scoorden hierbij bijzonder goed en ontvingen een certificaat van de organisatie. Seppe Holemans (5GRLA) haalde maar liefst 89%, Lene Van Rompu (5LAWE) een sterke 74%.

Op 28 maart kwam onze lagere school in beeld op het VRT Journaal. Gedurende zes weken namen de leerlingen uit het tweede leerjaar deel aan een wetenschappelijke studie van de Universiteit Gent omtrent schrijfvaardigheid, genaamd 'Samen Aan de Slag met Schrijven' (SASS). Dit is een inclusief co-teaching programma voor kinderen met schrijfproblemen uit het eerste en tweede leerjaar.  Zo kreeg de klas 2A op 26 maart een filmploeg van de VRT Nieuwsdienst over de vloer. Dat was zowel voor kinderen als juf een fantastische belevenis.

Op diezelfde dag trokken de vierdejaars voor hun sportdag naar de Sint-Jozefshoeve in Balen. Ze namen er in klassikaal verband deel aan tal van toffe teambuildingsactiviteiten.

April 2024

Op 2 april was Pieter De Coene van de Vakgroep Geschiedenis aan de UGent op bezoek in de school om voor enkele klassen van laatstejaars een lezing te geven over de rol van missionarissen in het Belgische koloniale verleden. De leerlingen kwamen alles te weten over de kerkelijke indeling van Kongo, de verschillende kloosterordes die er actief waren, hoe een typische missiepost eruit zag en bestuurd werd, en nog veel meer!

Na de Paasvakantie, op 18 april gingen de leerlingen van 5 MT in het kader van het vak Duits op excursie. In de voormiddag bezochten ze het vertelfestival in Alden-Biesen en in de namiddag namen ze deel aan een toffe stadsrally in Aken.

In het kader van de geschiedenisolympiade interviewden leerlingen van 6LAWE-MTWE zes kwieke paters in Schilde. In het kader van het thema 'wereldgeschiedenis in je buurt' haalden ze missieverhalen van Scheut vanonder het stof.

Op zaterdag 20 april bracht het schoolkoor AIRétile zijn concert “Vijgen na Pasen” in de Nelozaal van het college. Ze brachten o.m. een humoristische bewerking van het drinklied “What shall we do with drunken sailor”, alsook het bekende Spaanse volksliedje “De colores se visten los campos en la primavera”. Beide nummers kan je beluisteren op hun facebookpagina.

Op 23 april kregen de vierdejaars tijdens een projectdag informatie over de gevaren van diverse soorten van verslaving.

Mei 2024

Op 4 mei vonden opnieuw de Sint-Jansfeesten plaats, ditmaal onder het thema ‘Spring!’. We lieten voor deze gelegenheid affiches aanmaken en verspreiden met informatie over de oud-leerlingenbond. De affiches bevatten een QR-code met koppeling naar onze nieuwe Instagram-aanwezigheid. De affiches zullen ook na de Sint-Jansfeesten aanwezig blijven om leerlingen beter te informeren over ons bestaan en onze werking.

Op dinsdag 7 mei konden de leerlingen van het derde jaar deelnemen aan een projectdag met thema ‘Bruggen naar culturen’. Voor deze dag werd een intense samenwerking opgezet met OKAN (Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers) in Turnhout. Onze leerlingen speelden samen met de “andertalige nieuwkomers” kennismakingsspelletjes, sportten samen en genoten van een eigen picknick. Er was ook een sessie Afrikaanse dans.

Uit: Het Beertje nr. 359 (juni 2024)