Historisch (51)

De stichters van onze school (2016)

De gemeenschap van Sint-Viator, die onze school oprichtte, werd gesticht door E.H. Louis Querbes (1793-1859) in Vourles, ten zuiden van Lyon. Dit gebeurde in de vroege 18de eeuw. De Franse Revolutie had net Frankrijk en haar bezette gebieden geteisterd: duizenden kerken en ander cultureel-historisch erfgoed…

Zestig jaar geleden... een anekdote (2014)

St. Jan Berchmans, schooljaar 1951-52. Ik wil iets vertellen over Br. Geuens. Hij gaf wiskunde in de studiezaal. Zijn stem galmde met een neusklank, de wiskunde kwam met schokjes, iedere keer onderbroken door korte stiltes. Zo sprak hij nu eenmaal. Ineens zei iemand heel duidelijk…

Hout, steen, ijzer en beton (2013)

1910: Onder het toeziend oog van de Franse broeder Valrivière begonnen de bouwwerken van het oudste gebouw met trapgevels: "Groothuys" Het werd in 1912 in gebruik genomen. juni 1960: Inhuldiging van de eerste nieuwbouw: zes klaslokalen op palen (nu eerste verdieping van Querbes) door directeur…

In 't verleden ligt het heden… (2013)

Walter Caethoven uit Nijlen is een van de vele "oud-leerlingen avant la lettre". Hiermee bedoelen we de SJB-leerlingen die in het "Sint-Jan Berchmansinstituut" de lessen volgden vóór dat op 1 september 1959 de hogere cyclus (drie hoogste jaren) van start ging. Zij hadden dus geen…

Hoe het groeide: afdelingen en studierichtingen (2012)

Lagere school Toen de "clercs de Saint Viateur" zich in Westmalle gevestigd hadden, zijn ze meteen gestart met enkele klasjes lagere school. De lokalen waren gelegen naast het parochiecentrum. Broeder Cool zei ons ooit: "om goed Frans te leren". Maar er waren natuurlijk nog andere…

Da’s straf !!! (2012)

Heb jij vroeger op het college al eens straf gekregen? Misschien gebeurt dat nu nog af en toe... terecht of (meestal?) ten onrechte, te veel of te weinig... We beginnen ons straf verhaal in de tijd van de broeders van Sint-Viator. Er was alleen de…

Tien jaar "Jong en Artistiek" (2012)

Het jubileum vieren kan dit jaar niet op. Het college bestaat honderd jaar (1912-2012), de oud-leerlingenbond vijftig jaar (1962-2012) en bovendien is er dit jaar de tiende editie van "Jong en Artistiek". "Jong en Artistiek" is een bonte mengeling op hoogniveau van muziekuitvoering, dans, woordkunst…

Van de broeders en priesters op SJB (2012)

In 1957, bij onze eerste kennismaking met het Sint-Jan Berchmansinstituut, bestond het personeel bijna uitsluitend uit catechisten van de congregatie van Sint-Viator. Broeder Felix Minner was overste van de geestelijken. Broeder Theo Delang was lesgever lager onderwijs, broeder Jozef Geuens econoom en lesgever dactylolografie, de…

Geschiedenis van de kleuterschool

In de loop van 1985 hadden de Zusters van het H. Hart van Jezus, beter gekend als het Instituut Van Celst, laten weten dat zij hun kleuterschooltje met internaat in de Eikendreef in Westmalle wensten te sluiten. Er kwam op die manier een einde aan…

De gemengdmaking van het college

Tot 1980 was het college uitsluitend een jongensschool met mannelijke leerkrachten en mannelijke internaatsmonitoren. En plots, in 1981, verschenen de eerste dames in de leraarskamer. Een voorteken, voor het korps... en voor het leerlingenpubliek! Want inderdaad, aan de ene kant bestond er groot ongenoegen dat…

De laatste geestelijken van Sint-Viator

Broeder Juul Gysels was omwille van zijn nieuwe functie indertijd verhuisd naar Antwerpen. Later keerde hij terug naar zijn familie en kwam uiteindelijk terecht in een rusthuis in Grobbendonk. Hij stierf in 2008 en schonk zijn lichaam aan de wetenschap. Pater Guillaume Plas had in…

Tijdschriften van het college

In de beginperiode van het college konden de leerlingen hun wetenschappelijke en literaire, stichtelijke en stoute pennenvruchten kwijt in hun lijfblad 'Viator' dat tot ver in de jaren zestig zou blijven bestaan. Na een tussenpauze zou het in de jaren zeventig opgevolgd worden door 'Klankbord',…

Moeilijke jaren (1915-1958)

De Grote Oorlog bracht ook in Westmalle een grote chaos en onveiligheid teweeg. Het Sint-Jozefsgesticht werd gesloten; religieuzen, novicen en juvenisten – zo'n 70 in totaal – kregen een onderkomen in de benedictijnenabdij van Oosterhout in het 'vrije' Nederland. Een aantal onder hen werden opgeroepen…

Over de oprichting van het college (1910-1914)

In het begin van de 19de eeuw was ene E.H. Louis Querbes (1793-1859) pastoor in Vourles, een kleine parochie in het aartsbisdom Lyon. Bezorgd als hij was voor de opvoeding en het onderricht van de volkskinderen richtte hij daar in 1828 L’Institut des Clercs de Saint-Viateur…