Hoe het groeide: afdelingen en studierichtingen (2012)

door

Lagere school

Toen de "clercs de Saint Viateur" zich in Westmalle gevestigd hadden, zijn ze meteen gestart met enkele klasjes lagere school. De lokalen waren gelegen naast het parochiecentrum. Broeder Cool zei ons ooit: "om goed Frans te leren". Maar er waren natuurlijk nog andere redenen. Verder organiseerden zij hun eigen juvenaat (in het hoofdgebouw Querbes) en een noviciaat (in "de villa", later Home De Populieren en nadien Huize Wildzang) voor de opleiding van geestelijken.

Klas- en puntenlijsten vanaf de jaren twintig hebben - ondanks enkele intense zoektochten - hun huidige bewaarplaats helaas niet meer prijs gegeven. Jammer! Wél vonden we elders vermeldingen over "9de moderne, 7de moderne" Waarschijnlijk waren dit het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs.

Toen ondergetekende in 1957 voor het eerst met SJB-Westmalle kennismaakte waren er twee klassen "voorbereidende afdeling" (5de en 6de leerjaar: 104 leerlingen) en drie klassen secundair: 1ste, 2de en 3de Moderne (samen 64 leerlingen).

Onder leiding van directeur Broeder Juul Gysels werd in 1959 de lagere school volledig uitgebouwd tot 6 leerjaren. Vaak met klassen van meer dan 30 en zelfs 35 leerlingen! Het werd hier een bloeiende lagere school (ruim meer dan 500 leerlingen) met bekwame en hard werkende leerkrachten.

 • In 1984 werden het 5de en 6de leerjaar van Maris Stella Oostmalle bij onze eigen lagere school gevoegd. Volgens de richtlijnen uit Brussel moest elke lagere school bestaan van het 1ste tot en met 6de leerjaar. De betrokken meisjes bleven wél de lessen volgen in de gebouwen van het Maris Stella Instituut te Oostmalle. 
 • In 1986 werd op verzoek van de Zusters Van Celst uit de Eikendreef ook hun kleuterschool (3 klassen) toegevoegd aan onze basisschool. 
 • Vanaf 1 september 1998 mochten in het 1ste, 2de en 3de leerjaar ook meisjes worden ingeschreven. 
 • Een jaar later, op 1 september 1999 werden ook de 4de, 5de en 6de leerjaren lagere school gemengd. 
 • Vanaf 1 september 1999 werden het 5de en 6de leerjaren in de vestigingsplaats Maris Stella te Oostmalle opgeheven. Leerlingen en leerkrachten kwamen over van Oost- naar Westmalle. 

Secundair Onderwijs

Zoals reeds gezegd organiseerden de broeders hier secundair onderwijs: lagere cyclus moderne humaniora (drie leerjaren en evenveel klassen). In 1957 werd de toen 33-jarige broeder Juul Gysels directeur. In die periode verlieten vele jonge gezinnen de stad om zich in de prachtige gemeenten van onze Voorkempen te komen vestigen. Daardoor was de nood aan degelijk onderwijs sterk toegenomen. De leerlingenaantallen gingen spectaculair de hoogte in.

Tijdens de ambtstermijn van directeur Broeder Juul Gysels

 • In 1959 werd gestart met de hogere cyclus van de humaniora (trapsgewijs 4de, 5de en 6de jaar). Economische afdeling. (eerste diploma's in 1962). 
 • 1 september 1961: oprichting Wetenschappelijke A (wiskundige afdeling), natuurlijk ook trapsgewijs (eerste diploma's in 1964). 
 • 1 september 1962: start van de oude humaniora: 1ste Latijnse 
 • 1 september 1964: oprichting Wetenschappelijke B (wetenschappelijke afdeling. (eerste diploma's in 1967.) 
 • 1 september 1965: oprichting hogere cyclus oude humaniora met de afdelingen Latijn-Grieks en Latijn-Wetenschappen (diploma's in 1968). 

Tijdens de ambtstermijn van directeur E.H. Lodewijk Van Loo

 • 1 september 1982: oprichting afdeling Latijn Wiskunde hogere cyclus (eerste diploma's in 1985). 
 • 1 september 1983: inschrijving eerste meisjes in de Latijnse afdeling (eerste diploma's in 1989) 
 • Vanaf 1 september 1989 werd het secundair onderwijs hervormd: de "eenheidsstructuur". De lagere en hogere cyclus (tweemaal drie jaar) werden nu drie graden (driemaal twee jaar). De eerste graad (1ste en 2de jaar) is "gemeenschappelijk". Uit de verschillende keuzemogelijkheden werd bij ons de indeling "Latijnse" en "Moderne" behouden, mits enkele aanpassingen in lessenrooster en leerprogramma. In het tweede jaar kwam een opsplitsing "Latijn" en "Grieks-Latijn". Vanaf de tweede graad (3de jaar) spreekt men van ASO, TSO, BSO, KSO (respectievelijk: Algemeen, Technisch, Beroeps en Kunst Secundair onderwijs). 
 • Op 1 september 1991 startte de tweede graad (3de en 4de jaar eenheidsstructuur) met als studierichtingen: 
  • Latijn 
  • Grieks-Latijn 
  • Economie-moderne talen 
  • Economie-wiskunde 
  • Moderne talen-wetenschappen 
  • Moderne talen-wiskunde

 • Op 1 september 1993 werd de nieuwe structuur in de derde graad (5de en 6de jaar eenheidsstructuur) verder uitgebouwd met volgende studierichtingen: (eerste diploma's in 1995) 
  • Grieks-Latijn 
  • Latijn-Moderne talen 
  • Latijn-wetenschappen 
  • Latijn-wiskunde 
  • Economie-moderne talen 
  • Economie-wiskunde 
  • Moderne talen-wetenschappen 
  • Moderne talen-wiskunde 
  • Wetenschappen-wiskunde

Tijdens de ambtsperiode van directeur de heer Alfons Goos

 • Op 1 september 2002: oprichting in de 3de graad van de studierichtingen: (eerste diploma's in 2004) 
  • Grieks-wetenschappen 
  • Grieks-wiskunde 
 • Op 1 september 2005: oprichting in de 2de graad van de studierichting: (eerste diploma's in 2009) 
  • Humane wetenschappen 

Met het huidige ruime aanbod staat er voor huidig directeur Van Huffelen niet direct een verdere uitbreiding van studierichtingen op het programma. Hij zal vanwege de overheid echter wel een nieuwe herstructurering op zijn bureau krijgen.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 313 (december 2012)