Raymond Dupont (62EC)

Artikels van Raymond Dupont (62EC)

In memoriam: Cyriel Vertommen

In "Het Beertje" van februari 2020 vernamen wij het overlijden van oud-leraar de heer Cyriel Vertommen. Net als bij het overlijden van andere oud-leraars willen wij voor hem hier ook een kleine bijdrage aanbieden. Einde jaren vijftig en begin jaren zestig van vorige eeuw evolueerde…

In memoriam: Mark Van Bavel (2019)

Onder leiding van Broeder Overste Juul Gysels evolueerde onze bescheiden broedersschool in de jaren zestig tot een echt college. Door het jaarlijks spectaculair stijgende aantal leerlingen werden in hoog tempo klaslokalen gebouwd, nieuwe studierichtingen opgericht en uiteraard bekwaam en toegewijd personeel aangeworven. Op 1 september…

Gebouw 'Toon' (2019)

Verschillende gebouwen van het college dragen namen van illustere figuren, vaak geestelijken, die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de school. Zo publiceerden we enkele maanden geleden een artikel over E.H. Josef Ten Grootenhuysen, wiens naam als inspiratie diende voor Het Groothuys.

Filmfora

In september 1960 startte op het Sint-Jan Berchmansinstituut de hogere cyclus. Dit heuglijk feit had voor gevolg dat nieuwe leervakken op het lessenrooster kwamen. Een ervan was "esthetica". Daar hoorde ook filmopvoeding bij. In Turnhout bestond op dat vlak blijkbaar een goede traditie. De oudste…

E.H. Louis Querbes

In 1960 vierde onze school feest! De eerste nieuwbouw met zes klassen op palen werd ingehuldigd met lange toespraken en verkleumde leerlingen die onder leiding van Jan Uydens een turnopvoering ten beste gaven. Onder de zes "paalklassen" kwam nieuwe "overdekte galerij" waar de leerlingen bij…

Smakelijk eten! (2018)

In de jaren vijftig van vorige eeuw waren er op het college internen, half-internen en externen. De externen woonden dicht bij de school en gingen 's middags thuis eten. De half-internen bleven 's middags op school eten maar gingen na de lessen naar huis. De…

Enkele lijsten

Directeurs van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle1912 Pater Theo Baccalou (°1875, +17/04/1917, gesneuveld, naam op monument)1914 Pater Ad. Fabre (exodus naar abdij te Oosterhout (Ned.))1918 Pater Alex Séguret1919 Pater Henri Gardou1922 Pater Celestin Pezet1927 Pater Alfons Bertrand1930 Broeder Felix Minner1946 Broeder Henri Minner1950 Broeder Adil Cool1953 Pater Antoon Cassenaer1958 Broeder Juul Gysels1966 E.H. Leopold Baeten (eerste directeur…

In memoriam: de heer Herman Faes (2018)

Geboren te Meer op 2 augustus 1937 en overleden te Turnhout op 7 februari 2018 Na de start van de hogere cyclus (vanaf het 4de jaar) in 1959 kende onze school een explosieve groei. Voor "kleinere" vakken als aardrijkskunde en geschiedenis waren er echter nog…

In memoriam: de heer Bert van Deun (2017)

leraar Nederlands en geschiedenis van 1 september 1970 tot 31 augustus 2011 º 02/11/1947 † 31/10/2017 "We bestuderen heden het verleden om het heden beter te begrijpen en zo een duidelijker zicht te krijgen op de toekomst" 1970. Het college had juist een moeilijke tijd…

De kleren maken de man (2017)

Vandaag de dag zie je in het straatbeeld zeer duidelijk wie moslim is en wie niet. Vooral vele moslimvrouwen komen via hun kledij uit voor hun geloof. Er was een tijd dat ook de katholieke geestelijken en religieuzen een zeer herkenbare kledij droegen; totaal anders…

Een goed of een slecht rapport? (2017)

Heb je dat ook meegemaakt? Als leerling krijg je een onverwacht goed rapport en je kan niet vroeg genoeg thuis zijn. De bus stopt te dikwijls of je hebt met je fiets toch wel wind op kop zeker! Of wel ging het zo: je staat…

In memoriam: dhr. Eddy De Vooght

Geboren te Antwerpen op 13/12/1946 en onverwacht overleden op 10/10/2016. Leraar economische wetenschappen en aardrijkskunde van 1/9/1971 tot 31/8/2002. Wegens de ononderbroken stijging van het aantal leerlingen moest er jaarlijks gezorgd worden voor huisvesting, schoolmeubilair, didactisch materiaal en ook en vooral: bekwaam, gemotiveerd en toegewijd…

In memoriam: dhr. Ludo Haest (2016)

Kort na het aantreden van Broeder Juul Gysels als directeur werd de lagere school volledig uitgebouwd (1 sept. 1959). Naast de zorg voor gebouwen en uitrusting diende hij ook en vooral bekwaam en toegewijd personeel aan te werven. Wij denken hierbij o.a. aan de heren…

In memoriam: dhr. Sus Derkinderen (2015)

Nadat einde juni 1962 voor het eerst in onze school een klas de volledige cyclus secundair onderwijs beëindigde, startte begin september reeds de allereerste klas in een Latijnse studierichting ("oude humaniora"). De heer Frans Derkinderen, afkomstig uit Sint Lenaarts, kreeg van Broeder Overste de opdracht…

In memoriam: dhr. Jef Steylaerts (2015)

Jef Steylaerts begon zijn loopbaan op het college in 1963 of 1964. Aanvankelijk gaf hij zaterdagvoormiddag (!) de lessen Nederlands dictie in de hoogste twee of drie jaren secundair onderwijs in de feestzaal/turnzaal (omwille van de grote ruimte en de akoestiek). Zo bracht hij vele…