Artikels van Raymond Dupont (62EC)

In memoriam: Frans Hamakers (2023)

Alle oud-leerlingen van het college kennen de verschillende functies bij het personeel: van directie, leerkrachten, administratief personeel, poetspersoneel en ook technische medewerkers. Een van hen was Frans Hamakers, die jaren lang heeft samengewerkt met zijn collega Jan Van Dyck (+). De meeste (oud)leerkrachten hebben hun…

In memoriam: E.H. Pol Baeten (1927-2023)

Op 13/6/2023 overleed in Zelzate E.H. Leopold Baeten, geboren te Turnhout op 25/1/1927 en priester gewijd van het bisdom Antwerpen op 1/4/1951. Priester Leopold Baeten kwam in 1963 naar het college als versterking voor de godsdienstlessen en liturgische diensten. Op 1 januari 1967 werd het…

In memoriam: Jan Uydens (1929-2023)

Jan Uydens heeft de respectabele leeftijd van 93 jaar mogen bereiken. Vele oud-leerlingen en oud-leraars hebben hem uiteraard nooit gekend. Hij was echter een van de belangrijkste pioniers die onze school mee heeft opgebouwd van een kleine broedersschool tot wat het college tot op vandaag…

In memoriam: Staf Vanneuville (2021)

Op 16/7/2021 overleed oud-leerling Staf Vanneuville (64WA), geboren te Hoboken op 5/12/1943, echtgenoot van Mariette van der Velden en vader van Bert en Wim. Het nieuws over het overlijden van mijn goede vriend Staf Vanneuville deed me bijna van mijn stoel vallen. Tijdens onze schooltijd…

Erratum Br. Gysels: 1958-1966 (2021)

In het vorige Beertje is helaas een foutje geslopen. Wij schreven dat Br. Gysels directeur is geweest van 1959 tot 1965, doch dit had moeten zijn: 1958 tot 1966. Met dank aan Raymond Dupont (62EC), die het allemaal zelf heeft meegemaakt. Hij schreef ons: [Br.

In memoriam: Marcel De Swerts (2020)

Op 5 mei 2020 overleed dhr. Marce De Swerts. Een meerderheid van het huidig SJB-personeel en onze collega-oud-leerlingen hebben deze gewezen onderwijzer 1ste leerjaar en taakklas nooit gekend. Ook mensen als Flor Besters (directeur lagere school), Juul Brocatus †, Rik Claessen, Jan De Bie, Wim…

In memoriam: Cyriel Vertommen

In "Het Beertje" van februari 2020 vernamen wij het overlijden van oud-leraar de heer Cyriel Vertommen. Net als bij het overlijden van andere oud-leraars willen wij voor hem hier ook een kleine bijdrage aanbieden. Einde jaren vijftig en begin jaren zestig van vorige eeuw evolueerde…

In memoriam: Mark Van Bavel (2019)

Onder leiding van Broeder Overste Juul Gysels evolueerde onze bescheiden broedersschool in de jaren zestig tot een echt college. Door het jaarlijks spectaculair stijgende aantal leerlingen werden in hoog tempo klaslokalen gebouwd, nieuwe studierichtingen opgericht en uiteraard bekwaam en toegewijd personeel aangeworven. Op 1 september…

Gebouw 'Toon' (2019)

Verschillende gebouwen van het college dragen namen van illustere figuren, vaak geestelijken, die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de school. Zo publiceerden we enkele maanden geleden een artikel over E.H. Josef Ten Grootenhuysen, wiens naam als inspiratie diende voor Het Groothuys.

Filmfora

In september 1960 startte op het Sint-Jan Berchmansinstituut de hogere cyclus. Dit heuglijk feit had voor gevolg dat nieuwe leervakken op het lessenrooster kwamen. Een ervan was "esthetica". Daar hoorde ook filmopvoeding bij. In Turnhout bestond op dat vlak blijkbaar een goede traditie. De oudste…

E.H. Louis Querbes

In 1960 vierde onze school feest! De eerste nieuwbouw met zes klassen op palen werd ingehuldigd met lange toespraken en verkleumde leerlingen die onder leiding van Jan Uydens een turnopvoering ten beste gaven. Onder de zes "paalklassen" kwam nieuwe "overdekte galerij" waar de leerlingen bij…

Smakelijk eten! (2018)

In de jaren vijftig van vorige eeuw waren er op het college internen, half-internen en externen. De externen woonden dicht bij de school en gingen 's middags thuis eten. De half-internen bleven 's middags op school eten maar gingen na de lessen naar huis. De…

Enkele lijsten

Directeurs van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle 1912 Pater Theo Baccalou (°1875, +17/04/1917, gesneuveld, naam op monument) 1914 Pater Ad. Fabre (exodus naar abdij te Oosterhout (Ned.)) 1918 Pater Alex Séguret 1919 Pater Henri Gardou 1922 Pater Celestin Pezet 1927 Pater Alfons Bertrand 1930 Broeder Felix Minner 1946 Broeder Henri Minner 1950 Broeder Adil…

In memoriam: de heer Herman Faes (2018)

Geboren te Meer op 2 augustus 1937 en overleden te Turnhout op 7 februari 2018 Na de start van de hogere cyclus (vanaf het 4de jaar) in 1959 kende onze school een explosieve groei. Voor "kleinere" vakken als aardrijkskunde en geschiedenis waren er echter nog…

In memoriam: de heer Bert van Deun (2017)

leraar Nederlands en geschiedenis van 1 september 1970 tot 31 augustus 2011 º 02/11/1947 † 31/10/2017 "We bestuderen heden het verleden om het heden beter te begrijpen en zo een duidelijker zicht te krijgen op de toekomst" 1970. Het college had juist een moeilijke tijd…