In memoriam: Cyriel Vertommen

door

In "Het Beertje" van februari 2020 vernamen wij het overlijden van oud-leraar de heer Cyriel Vertommen. Net als bij het overlijden van andere oud-leraars willen wij voor hem hier ook een kleine bijdrage aanbieden.

Einde jaren vijftig en begin jaren zestig van vorige eeuw evolueerde op zeer korte tijd het Sint-Jan Berchmansinstituut van Westmalle van een bescheiden "school van de Franse broederkens" tot een volwaardig Sint-Jan Berchmanscollege.

In dezelfde periode als de heren Marcel De Swerts, Paul en Raymond Pardon, Juul Brocatus, Rik Claessen, Wim Dekkers, Louis Van de Voorde, Jos Van den Brandt, Jan De Bie, Guy Smolders… werd ook de heer Cyriel Vertommen aangeworven als onderwijzer van het 6de leerjaar A. De heer Flor Besters was toen directeur van de lagere school.

Het was de periode dat het aantal leerlingen in de 6de leerjaren dikwijls dicht bij of zelfs over de dertig zat. Wij menen ons zelfs een klas met 36 leerlingen te herinneren. Dat hoge aantal was voor meester Vertommen en zijn collega's geen bezwaar om in het zesde leerjaar een zeer hoog studiepeil te verwezenlijken. Wie bij hem de lessen heeft gevolgd zal zich nog zeer goed herinneren dat ze bij een strenge en veeleisende onderwijzer zaten. Hij wàs niet alleen streng, maar zàg er dikwijls strenger uit dan hij was. Ondanks het weinige didactisch materiaal en de sobere houten lokalen (moeilijk te verwarmen in de winter en even moeilijk af te koelen in de zomer) werd er dagelijks hard gewerkt. Wie les had gekregen van de heer Vertommen en zijn collega's van het zesde leerjaar, had op het einde van het schooljaar meestal voldoende bagage om over te stappen naar het middelbaar onderwijs. Het was de tijd dat met harde hand in een fluwelen handschoen een hoog onderwijspeil mogelijk was. Zijn oud-leerlingen waarderen nu zijn houding en werk in zeer grote mate.

Wij herinneren ons ook nog de turnfeesten "Ritmica" die om de twee jaar georganiseerd worden onder leiding van turnleraars Jan Uydens, Toine De Haes, Jos Van den Broeck, Gust Van de Mierop... In het lager onderwijs gaf Cyriel Vertommen degelijke logistieke steun tijdens de repetities op de speelplaats. Want met marsmuziek gelijk stappen bij het opkomen en aftreden was voor een aantal leerlingen niet altijd even gemakkelijk.

Onder de "pioniers van toen" was de heer Cyriel Vertommen een zeer belangrijke medewerker voor de school. Gans het personeel van vandaag mag dankbaar zijn dat leerkrachten als hij hen de juiste weg hebben gewezen.

Raymond Dupont (62EC) in Het Beertje nr. 343 (juni 2020)