Artikels 343 (5)

In memoriam (2020/2)

Op 24/3/2020 overleed oud-leerling en bestuurslid Marc Verstraeten (62EC). Marc was geboren te Antwerpen op 17 maart 1944 en echtgenoot van Diana Eykens. Zijn uitvaart vond in besloten kring plaats in de St. Rumolduskerk te Deurne op 31/3/2020. Uit: Het Beertje nr. 343 (juni 2020)

Samen sterk tegen corona

2733 (67WB), die al sinds lange tijd in Canada woont, laat ons weten dat zijn vereniging voor senioren, Under The Juniper Tree Chapel Inc., van de Canadese overheid een toelage van 25.000 CAD ontvangen heeft voor de ontwikkeling van een speciaal programma om vereenzaamde ouderen…

"Blijf in uw kot!", ook in 1784

13 maart 2020 was een historische dag; misschien vertellen we er later nog over aan onze kinderen of kleinkinderen. Op die dag ging het land op slot om de verspreiding van het nieuwe corona-virus tegen te gaan. Bedrijven, winkels en scholen werden verplicht te sluiten;…

In memoriam: Cyriel Vertommen

In "Het Beertje" van februari 2020 vernamen wij het overlijden van oud-leraar de heer Cyriel Vertommen. Net als bij het overlijden van andere oud-leraars willen wij voor hem hier ook een kleine bijdrage aanbieden. Einde jaren vijftig en begin jaren zestig van vorige eeuw evolueerde…

In memoriam: Marc Verstraeten (62EC)

Toen ondergetekende zijn eerste stappen in het Sint-Jan Berchmansinstituut zette, kwam hij in de klas op de eerste bank terecht naast… Marc Verstraeten. Ik herinner me op die dag nog een vraag van pater Plas, die het had over de beroemde Notre Dame te Parijs.