Samen sterk tegen corona

door

2733 (67WB), die al sinds lange tijd in Canada woont, laat ons weten dat zijn vereniging voor senioren, Under The Juniper Tree Chapel Inc., van de Canadese overheid een toelage van 25.000 CAD ontvangen heeft voor de ontwikkeling van een speciaal programma om vereenzaamde ouderen te ondersteunen tijdens deze corona-crisis. Maandelijks zal hij nu met een ploeg van 14 vrijwilligers mandjes met gezonde voeding aan huis leveren, en tweemaandelijks pakketten met persoonlijke verzorgingsprodukten.

Uit: Het Beertje nr. 343 (juni 2020)