Raymond Dupont (62EC)

Artikels van Raymond Dupont (62EC)

In memoriam: dhr. Ludo Haest (2016)

Kort na het aantreden van Broeder Juul Gysels als directeur werd de lagere school volledig uitgebouwd (1 sept. 1959). Naast de zorg voor gebouwen en uitrusting diende hij ook en vooral bekwaam en toegewijd personeel aan te werven. Wij denken hierbij o.a. aan de heren…

In memoriam: dhr. Sus Derkinderen (2015)

Nadat einde juni 1962 voor het eerst in onze school een klas de volledige cyclus secundair onderwijs beëindigde, startte begin september reeds de allereerste klas in een Latijnse studierichting ("oude humaniora"). De heer Frans Derkinderen, afkomstig uit Sint Lenaarts, kreeg van Broeder Overste de opdracht…

In memoriam: dhr. Jef Steylaerts (2015)

Jef Steylaerts begon zijn loopbaan op het college in 1963 of 1964. Aanvankelijk gaf hij zaterdagvoormiddag (!) de lessen Nederlands dictie in de hoogste twee of drie jaren secundair onderwijs in de feestzaal/turnzaal (omwille van de grote ruimte en de akoestiek). Zo bracht hij vele…

Hout, steen, ijzer en beton (2013)

1910: Onder het toeziend oog van de Franse broeder Valrivière begonnen de bouwwerken van het oudste gebouw met trapgevels: "Groothuys" Het werd in 1912 in gebruik genomen. juni 1960: Inhuldiging van de eerste nieuwbouw: zes klaslokalen op palen (nu eerste verdieping van Querbes) door directeur…

Hoe het groeide: afdelingen en studierichtingen (2012)

Lagere school Toen de "clercs de Saint Viateur" zich in Westmalle gevestigd hadden, zijn ze meteen gestart met enkele klasjes lagere school. De lokalen waren gelegen naast het parochiecentrum. Broeder Cool zei ons ooit: "om goed Frans te leren". Maar er waren natuurlijk nog andere…

Da’s straf !!! (2012)

Heb jij vroeger op het college al eens straf gekregen? Misschien gebeurt dat nu nog af en toe... terecht of (meestal?) ten onrechte, te veel of te weinig... We beginnen ons straf verhaal in de tijd van de broeders van Sint-Viator. Er was alleen de…

Viering 100 jaar SJB-college (2012)

Zaterdag 10 maart 2012. De feestviering begon met een eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk te Westmalle, voorgegaan door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. Medecelebranten waren: De Sint-Pauluskerk zat afgeladen vol met personeel, ex-personeelsleden, vertegenwoordigers van de inrichtende macht, van de pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom,…

Het Groote Weerzien was... groots! (2012)

Zaterdag 5 mei 2012. Fris en regenachtig lenteweer. De lang aangekondigde terugkomdag bracht ruim achthonderd oud-leerlingen terug naar Westmalle. Van 1962 tot en met 2011: vijftig afstudeerjaren! Charmante vrouwelijke leerkrachten zorgden voor een warme ontvangst. Elke bezoeker kreeg een naamplaatje, een gratis cava-ticket en een…

De oud-leerlingenbond: een selectie uit vijftig jaar wel en wee (2012)

Op 10 mei 1962 werd de oud-leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege van Westmalle opgericht door de klasgemeenschap die op het punt stond om als allereerste het volledig secundair onderwijs in SJB te beëindigen. Het uitreiken van de eerste diploma’s einde juni, betekende de échte start...

Het Beertje: een kloeke vijftiger (2012)

Geen last van midlife-crisis! De merkwaardige naam komt van SJB-ren. Het allerbelangrijkse contactmiddel tussen oud-leerlingen onderling en de oud-leerlingen en het college. We hebben het zeer doelbewust vijftig jaar lang zeer eenvoudig en sober gehouden. We hadden geen andere keuze! Alleen op die manier bleef…

Tien jaar "Jong en Artistiek" (2012)

Het jubileum vieren kan dit jaar niet op. Het college bestaat honderd jaar (1912-2012), de oud-leerlingenbond vijftig jaar (1962-2012) en bovendien is er dit jaar de tiende editie van "Jong en Artistiek". "Jong en Artistiek" is een bonte mengeling op hoogniveau van muziekuitvoering, dans, woordkunst…

Van de broeders en priesters op SJB (2012)

In 1957, bij onze eerste kennismaking met het Sint-Jan Berchmansinstituut, bestond het personeel bijna uitsluitend uit catechisten van de congregatie van Sint-Viator. Broeder Felix Minner was overste van de geestelijken. Broeder Theo Delang was lesgever lager onderwijs, broeder Jozef Geuens econoom en lesgever dactylolografie, de…

De frietjes op SJB (2011)

Helaas, helaas, helaas !!! Een groot verlies voor SJB ! Een vaste waarde in het leven van Sint-Jan is niet meer. Het college is zijn belangrijkse aantrekkingskracht kwijt. Sint-Jan zal nooit meer zijn wat het is geweest. Een van zijn grootste troeven hoort definitief tot…

Directeur Alfons Goos gaat met pensioen (2011)

Directeur Broeder Juul Gysels had sinds zijn aantreden in 1958 de bescheiden school van de "Franse Broederkens" uitgebouwd tot een respectabele school voor lager en middelbaar onderwijs. Op 1 september 1959 werd de hogere cyclus opgericht met een economische afdeling. Drie jaar later startte de…

In memoriam: de heer André Pycke (2011)

We keren even terug naar het begin van de jaren zestig van vorige eeuw. Bij het oprichten en de uitbouw van de hogere cyclus kwam in het schooljaar 1961-1962 de heer Guy Carlier als nieuwe leraar Frans ter vervanging van de ouder wordende Pater Plas.