In memoriam: dhr. Eddy De Vooght

door

Geboren te Antwerpen op 13/12/1946 en onverwacht overleden op 10/10/2016. Leraar economische wetenschappen en aardrijkskunde van 1/9/1971 tot 31/8/2002.

Wegens de ononderbroken stijging van het aantal leerlingen moest er jaarlijks gezorgd worden voor huisvesting, schoolmeubilair, didactisch materiaal en ook en vooral: bekwaam, gemotiveerd en toegewijd personeel. Dit laatste was - en is nog steeds - voor elke directeur een zeer delicate opdracht die met heel veel zorg ter harte wordt genomen. Als leraar aardrijkskunde en economische wetenschappen zette de heer Eddy De Vooght, oud-leerling van het Sint-Jan Berchmanscollege Antwerpen, op 1 september 1971 zijn eerste stappen in onze school met dezelfde naam.

Als leraar economische wetenschappen waren vooral de derde jaren zijn werkterrein. Hij werd er dan ook vrij vlug klastitularis. Zijn leerlingen wisten hem erg te waarderen en konden steeds rekenen op zijn steun. Een leraar aardrijkskunde geeft dikwijls dezelfde lessen na mekaar in meerdere parallelklassen. Hij heeft dan wel minder lesvoorbereidingen te maken maar hij moet dan tijdens slechts 1 of 2 lesuren per week veel leerlingen leren kennen en evengoed als de collega's van de hoofdvakken hun zwakke en sterke kanten leren ontdekken. Om dan nog te zwijgen over de gigantische bundels examenkopieën die hij driemaal per schooljaar onder zijn rode balpen kreeg. Gedurende heel zijn SJB-loopbaan heeft de heer De Vooght dat ontzettend knap gedaan.

Over een bekwame en toegewijde leraar met veel inzet als Eddy De Vooght, valt doorgaans alleen te vertellen dat hij ononderbroken op een voorbeeldige wijze zijn taak vervulde. De taak van een leraar aardrijkskunde beperkt zich niet alleen tot goed lesgeven, maar er zijn ook de excursies, bijna gans het jaar door. Elke studie-uitstap werd door hem zeer grondig voorbereid: met eigen auto reed hij de te volgen weg (tijdsindeling) en ter plaatse maakte hij de nodige afspraken en noteerde hij de onkosten, zodat die door het secretariaat verder konden verwerkt worden. Tijdens excursies konden de leerlingen bij de middagpauze zien dat hij weleens zijn favoriete drank bestelde: een Duvel. En dat voor een overtuigde katholiek…!

Door de collega's was hij zeer graag gezien. Hij was steeds bekommerd om het wel en wee van zijn collega's. Hij deelde met hen lief en leed. Vaak ging hij een zieke collega bezoeken en informeerde regelmatig naar zijn of haar gezondheid. Niemand zal zijn talloze moppen vergeten. Waar hij ze haalde en hoe hij ze allemaal kon onthouden, begreep geen mens.

2001-2002 werd zijn laatste schooljaar op Sint-Jan. De jaren die volgden legde hij zich des te meer toe op zijn gezin en familie als echtgenoot, vader en grootvader. Af en toe zagen we hem op de tv tussen het publiek. Eenmaal werd hij toevallig aangesproken door de presentator Walter Capiau en maakte een zeer voorname indruk. Op de ATV zagen we hem met succes deelnemen aan een tv-kwis. Zeer graag ging hij naar toneelopvoeringen, vooral deze waar ex-collega Theo van Baarle mee in optrad.

Eens met pensioen gebruikte hij zijn uitgebreide kennis als havengids voor het havenbedrijf in Antwerpen. Zeer graag kwam hij ook naar de bijeenkomsten van "Het Gouden Krijtje" (gepensioneerde personeelsleden: leraars, secretariaatsmedewerkers, keuken- en onderhoudspersoneel). Ook nu volgde hij het wel en wee van zijn (ex-) collega's zo goed mogelijk op de voet. Hij bleef ook nauw vriendschappelijk contact houden met gewezen directeur Van Loo. Na het overlijden van Sus Derkinderen en het ontslag van Jos Sleeckx (omwille van zijn leeftijd) bleef alleen Jan Wolters van der Wey nog over als bestuurslid. Gelukkig kwamen Herman Heylen, René Crauwels en ook Eddy De Vooght de weggevallen bestuursleden vervangen. Eddy had de taak van secretaris en penningmeester op zich genomen. Iets meer dan een jaar kon gans het "Gouden Krijtje" genieten van zijn belangeloze inzet. Helaas slechts iets meer dan een jaar! Zeer onverwacht overleed hij op 10 oktober 2016 ten gevolge van een hartstilstand. Hij zou op 13 december 70 jaar worden!

Wij gedenken zeer dankbaar deze oud-leraar voor de vele jaren dat hij zijn leerlingen op een gemotiveerde wijze de kennis van economische wetenschappen en aardrijkskunde heeft bijgebracht en voor de grote bekommernis voor het welzijn van zijn leerlingen, bijzonder als klastitularis. Wij wensen Eddy de eeuwige rust hierboven. En… ongetwijfeld zal God de Vader in de hemel een oogje toeknijpen als hij hem een glaasje… Duvel (!!!) ziet drinken. Het is hem van harte gegund!

Raymond Dupont (62EC)  in Het Beertje nr. 329 (december 2016)