Viering 100 jaar SJB-college (2012)

door

Zaterdag 10 maart 2012. De feestviering begon met een eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk te Westmalle, voorgegaan door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. Medecelebranten waren:

  • gewezen priester-leraars Renaat Jespers, Louis Van den Nieuwenhuyzen, Raf van Baarle, Julien Van Renterghem en Jan Verheyen.
  • oud-leerlingen priesters: Vincent Ferrant (68LAGR) en Ives De Mey (89LAGR)
  • oud-leerlingen diakens: Dominic Verhoeven (79LAWE) en Guy Vermaercke (66EC)
  • pater Nathanaël Koninckx, abt van de Trappisten
  • pater André Crozier, secretaris-generaal van de congregatie Sint-Viator die honderd jaar geleden deze school heeft opgericht.

De Sint-Pauluskerk zat afgeladen vol met personeel, ex-personeelsleden, vertegenwoordigers van de inrichtende macht, van de pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom, van de gemeentelijke overheid, van de andere scholen van de scholengemeenschap, van het oudercomité, van het bestuur van de oud-leerlingenbond... en vele andere bekende en onbekende belangrijke personen.

Deze feestelijke en zinvolle viering werd vocaal hoogstand ondersteund door een bijzonder sterk schoolkoor, zoals steeds onder leiding van Guido Van der Veken met aan het orgel lerares Sara Van Gucht. Wij hadden wel graag wat meer aandacht gezien voor onze patroonheilige Jan Berchmans, naar wie onze school bovendien genoemd is.

Na de eucharistieviering begaf het ganse gezelschap zich naar het college voor de academische zitting, Na de verwelkoming door algemeen directeur Eric Van Huffelen kwam zijn voorganger Fons Goos aan het woord. Hij nam ons mee in een zeer geslaagde "wandeling in het verleden". Hij wist van de honderdjarige geschiedenis van het college een boeiend verhaal te maken, niet zonder de nodige humor. Hij bracht ook de gepaste posthume hulde aan ex-directeur broeder Juul Gysels, die vanaf zijn aantreden in 1958 het verdienstelijke werk van zijn voorgangers heeft voortgezet door de bestaande school uit te bouwen tot een groot college. Hij wees ook terecht op de verdiensten van gewezen directeur Lodewijk Van Loo, die vijfentwintig jaar lang het college verder heeft uitgebouwd tot een onderwijsinstelling met een zeer hoog studiepeil.

In verband met de vijftigjarige oud-leerlingenbond, opgericht op 10 mei 1962 merkte hij op dat er toen al wel een oud-leerlingenbond was maar nog geen (afgestudeerde) oud-leerlingen. Natuurlijk! Zes weken later mocht het college, na veelvuldige inspecties, de allereerste diploma’s secundair onderwijs uitreiken. Vanaf toen waren er dus wél oud-leerlingen. Sindsdien werden talloze activiteiten georganiseerd, "bijna altijd met eten en drinken"... Wie vrienden ontvangt, biedt hen graag een hapje en een drankje aan; soms een kleinigheidje, soms uitgebreid feestelijk.

Pater André Crozier van de congregatie van Sint-Viator bracht nadien een dankwoord aan de verantwoordelijken van zijn eigen congregatie en van het bisdom Antwerpen en aan alle vroegere en huidige personeelsleden Een huidige leerlinge kreeg een geschenkboek.

De gelegenheidstoespraak door mevrouw Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams secretariaat van het Katholiek Onderwijs was er één met de nodige stemverheffingen en armbewegingen. De boodschap van Christus in zijn evangelie moet opnieuw sterker aan bod komen en het katholiek onderwijs moet zich weer duidelijker gaan profileren. Dat hadden ouders al eerder gevraagd! Het publiek bleef gelukkig wel beleefd bij haar controversiële uitspraak in verband met de vorige Brugse bisschop.

Zeer smaakvol was de muzikale omlijsting met ex-leerlingen Olivier Thienpont (piano), Hans Van Kerckhoven (viool) en lerares Kaat Vissenberg (dwarsfluit). Professioneel van zeer hoog niveau!

Het eeuwfeest werd voortgezet in het parochiecentrum met een receptie waar overvloedig heerlijke hapjes werden opgediend en waar natuurlijk ook het geestrijk vocht uit de Westmalse abdij rijkelijk vloeide. Iedereen kon genieten van het blij weerzien van "oude" (?) bekenden.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 311 (juni 2012)