Vincent Ferrant (68LAGR) (4)

ol1960

Het Beertje, eenenvijftigste jaargang, nummer 317 (2013)

Het Beertje Oud-leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege Kasteellaan 18 2390 Westmalle Nr. 317 van december 2013 Klik hier om het hele Beertje te raadplegen. Uit privacy-overwegingen enkel toegankelijk voor oud-leerlingen, op aanvraag.

Viering 100 jaar SJB-college (2012)

Zaterdag 10 maart 2012. De feestviering begon met een eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk te Westmalle, voorgegaan door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. Medecelebranten waren: De Sint-Pauluskerk zat afgeladen vol met personeel, ex-personeelsleden, vertegenwoordigers van de inrichtende macht, van de pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom,…

Sint-Jan Berchmans: einde van het feestelijk jaar 1999

De vieringen bij het 400ste geboortejaar van de patroonheilige van onze school zijn definitief afgelopen. De grote viering van alle Sint-Jan Berchmansscholen te Diest op 23 april jl. heeft niet gegeven wat er mocht van verwacht worden. En toch hadden de organisatoren te Diest hun…

Priesterwijding Vincent Ferrant sj (68LAGR) (1986)

Je maakt het de laatste tijd niet elke dag meer mee. Maar op zaterdag 20 december 1986, daags na de O.L.B.-Kerstreceptie, mochten we ingaan op de uitnodiging tot het bijwonen van de priesterwijding van oud-leerling en oud-leraar Vincent Ferrant (68LAGR). Na het beĆ«indigen van zijn…