Priesterwijding Vincent Ferrant sj (68LAGR) (1986)

door

Je maakt het de laatste tijd niet elke dag meer mee. Maar op zaterdag 20 december 1986, daags na de O.L.B.-Kerstreceptie, mochten we ingaan op de uitnodiging tot het bijwonen van de priesterwijding van oud-leerling en oud-leraar Vincent Ferrant (68LAGR).

Na het beëindigen van zijn humaniora op S.J.B. studeerde Vincent 4 jaar Romaanse Filologie aan de K.U.L. Tijdens een verblijf in Portugal leerde hij daar ook de Portugese taal kennen. Daarna kwam hij een aantal jaren terug naar het college als leraar Frans. Na deze loopbaan is hij ingetreden bij de Jezuïeten en volgde er de opleiding tot het priesterschap.

Heel deze voorgeschiedenis vond zijn bekroning in zijn priesterwijding op 20 december 1986 door Monseigneur Paul Scheurs, hulpbisschop van Limburg.

De plechtigheid werd voor de aanwezigen een ontroerend gebeuren door zijn schoonheid en soberheid, maar vooral ook door zijn echtheid, zijn oprechtheid. Wat zich hier afspeelde was geen "opvoering", geen "stukje show" maar eenvoudige werkelijkheid. Je voelde écht dat de Heer hier intens aan het werk was, niet alleen in de wijdeling, maar zeker ook bij de aanwezigen, waarvan er vele uit Westmalle naar Heverlee waren gekomen.

Ook de eremis van Vincent op 4 januari 1987 in de Sint-Pauluskerk te Westmalle was een indrukwekkende liturgische plechtigheid waarbij heel de parochie zich op zijn best toonde, o.a. het koor o.l.v. Joz Verhaert.

Sinds de oprichting van de oud-leerlingenbond is Vincent Ferrant meteen de tweede S.J.B.-oud-leerling die tot priester werd gewijd. Vóór hem was dat Frans Wouters (69LAWE), thans onderpastoor te Hoogstraten.

Wij wensen Vincent dat de Heilige Geest hem de nodige genade mag schenken voor een lang en vruchtbaar apostolaat. Wij zijn tevens blij mogelijk een derde O.L.-priesterwijding over enkele jaren te mogen verwachten.

Uit: Het Beertje nr. 162 (december 1986)

E.P. Vincent Ferrant sj overleed op 5 mei 2013. Moge hij rusten in de vrede van de Heer.