Frans Wouters (69LAWE) (2)

ol1960

Priesterwijding Vincent Ferrant sj (68LAGR) (1986)

Je maakt het de laatste tijd niet elke dag meer mee. Maar op zaterdag 20 december 1986, daags na de O.L.B.-Kerstreceptie, mochten we ingaan op de uitnodiging tot het bijwonen van de priesterwijding van oud-leerling en oud-leraar Vincent Ferrant (68LAGR). Na het beëindigen van zijn…

Vijftien jaar: een vinnige tiener (1969-77) (1977)

In 1969 Werd direkteur L. Baeten opgevolgd door dhr. L. Van Loo. Onze oud-leerlingenbond van zijn kant zocht een beetje naar zijn tweede adem en organiseerde slechts een abituriëntenavond op 25 april en een middelmatige oud-leerlingendag op 18 oktober. Op 20 februari: kleinkunstavond voor "groot…