Vijftien jaar: een vinnige tiener (1969-77) (1977)

door

In 1969

Werd direkteur L. Baeten opgevolgd door dhr. L. Van Loo. Onze oud-leerlingenbond van zijn kant zocht een beetje naar zijn tweede adem en organiseerde slechts een abituriëntenavond op 25 april en een middelmatige oud-leerlingendag op 18 oktober.

In 1970

Op 20 februari: kleinkunstavond voor "groot publiek" met Louis Verbeeck, Raf Deckers en onze bloedeigen Sim Berchmans. Genietbaar voor oud-leerlingen, leraars, leerlingen en hun ouders.

Op 30 april: abituriëntenavond. In oktober werkte onze OLB aktief mee aan de oprichting van een Nationale Confederatie van Federaties en Verenigingen van Oud-leerlingen. Later hebben wij ons om meerdere redenen uit deze confederatie teruggetrokken. Omstreeks die periode heerste op school en later in onze oud-leerlingenbond een contestatiebeweging met het gevolg dat onze werking bewust een tijdlang werd opgeschort.

In 1971

Bereidt een beperkte werkgroep een nieuwe start voor en legt een ontwerp van nieuwe statuten voor aan alle oud-leerlingen. Op 28 november wordt een algemene vergadering samengeroepen, die na een vinnige discussie de nieuwe statuten uiteindelijk toch bekrachtigt. Het licht stond opnieuw op groen. Raymond Dupont (62EC) werd opnieuw voorzitter, Jef Sleeckx (70WA) werd ondervoorzitter, Staf Vanneuville (64WA) penningmeester en Julien Symoens (66EC) sekretaris.

In 1972

Na veel organisatorisch werk herbeginnen we zeer schuchter met een abituriëntenevond op 21 april (voor het eerst uitsluitend met oud-leerlingen) en een zéér goede oud-leerlingendag op 18 november. Onze hernieuwde werking was meteen ingereden.

In 1973

Onze gespreksavond: "Het Gezin, Cel van de Maatschappij" met M. Luyten op 24 maart kende veel te weinig belangstelling in vergelijking met de uitzonderlijke hoge kwaliteit ervan.

De abituriëntenavond van 27 april met Jef Van Gestel (66WA) en Henk Goorden (70LAWE) was zéér goed, maar veel te kort.

Daarentegen werd de oud-leerlingendag van 24 november, ondanks de olieschaarste een overdonderend sukses, dankzij de auto-zoektocht o.l.v. Dirk Monden (69WA), de receptie en maaltijd en de gezellige avond met projectie van foto's en film uit vroegere jaren.

Op 26 december verstuurden we het 50ste nummer van Het Beertje.

In 1974

Slechts twee aktiviteiten: op 26 april de abituriëntenavond met Willy Aerts (67WA), Jef Van Gestel (66WA) en Henk Goorden (70LAWE). De oud-leerlingendag werd een bovenste-beste o.m. dankzij het optreden van het ensemble "Frank, Bob en Zussen" met renaissance-liedjes

In 1975

Onze werking dreigt een beetje te verstarren. Immers, weer slechts twee grote aktiviteiten: de abituriëntenavond op 18 april en de oud-leerlingendag met kwisprogramma over S.J.B. en het verleden van de oud-leerlingenbond.

In 1976

Wordt de "verstarring" doorbroken. Vooreerst werd besloten een opinie-peiling te organiseren. Deze kende wel voldoende inzendingen om een ruim inzicht in verlangens van oud-leerlingen en beoordeling van de bond te krijgen.

Onder leiding van Remi Vervecken (68WA) waren er drie seminarie-avonden over "Informatica" (27 januari, 19 februari en 11 maart).

Op 30 april: onze abituriëntenavond: één van de beste uit de reeks.

Op 26 juni: onze eerste oud-leerling-priester wordt gewijd: Frans Wouters (69LAWE).

Twee overlijdens: Jan Laureyssens (73WB) op 15 mei en Louis Van de Velde (73WA) op 18 juli.

Op 10 oktober werden heel wat oud-leerlingen tot gemeenteraadslid verkozen.

Op 27 november: onze oud-leerlingendag: klassiek stramien en dus weer zeer goed en sfeervol!

In 1977

Hielden we op 23 januari een "open bestuursvergadering" om de resultaten van de opiniepeiling van '76 in een concrete werking om te zetten. Nieuwe funkties worden opgericht en de plannen liggen enorm gunstig.

Op 2 maart organiseren we een dia-avond over "Egypte, waar de stenen spreken" o.l.v. Guido Vandenbril (65WA). Heel mooi en zeer goed!

En op 29 april is er de traditionele abituriëntenavond.

Op 10 mei te 16.30 u. bestond onze oud-leerlingenbond 15 jaar en vierde in alle bescheiden stilte zijn derde lustrum. Toch konden we het niet laten in twee nummers van ons aller Beertje enkele gevoelens en bedenkingen neer te schrijven en een summier overzicht van vijftien HEERLIJKE jaren mee te geven. Wij pezen door!!!

Raymond Dupont in Het Beertje, nr. 82 (juni 1977).

Klik hier voor het eerste deel van dit artikel