Raymond Dupont (62EC) (8)

ol1960

Raymond Dupont

Raymond Dupont (62EC) hoort tot de eerste groep afgestudeerden van het Sint-Jan Berchmanscollege die de volledige secundaire cyclus te Westmalle konden voltooien. Voorheen bood de school enkel de jaren van lager middelbaar aan. Gedurende 50 jaar is hij voorzitter geweest van de oud-leerlingenbond van het…

Raymond Dupont gelauwerd op het college (2013)

Op vrijdag 27 september ll. werd onze ere-voorzitter Raymond Dupont (62EC) tijdens de pedagogische studiedag door de school in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van zijn "tweede pensionering", na meer dan vijftig jaar trouwe dienst aan de oud-leerlingenbond. Ziehier een ingekorte versie van de lofrede…

Bedankt, Raymond en Dirk! (2013)

In naam van alle oud-leerlingen, wil ik Raymond Dupont van harte bedanken voor de 5 decennia lange, onvoorwaardelijke inzet, zijn aanstekelijk enthousiasme, zijn niet te stuiten werklust,... (en zo kan ik nog wel even doorgaan) voor zijn troetelkind: onze Oud-leerlingenbond. Raymond, dat je ruim 50…

Dertig jaar oud-leerlingenbond (1993)

Toespraak geschreven door Paul De Bie (64EC) en voorgelezen door Dirk Nies (76WB) tijdens de jubileumavond van 28 november 1992, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de oud-leerlingenbond. Beminde Olsijaberen en -berinnen, Laat mij toe u vooreerst deze schijnbaar ongewone aanspreektitel te verklaren. U…

Vraaggesprek met Raymond Dupont (1990)

Het bestuur van de oud-leerlingenbond vroeg om het uitgebreid vraaggesprek, dat tijdens het eerste trimester is verschenen in Spatbord (het S.J.B.-leerlingenblad) over te nemen in ons aller Beertje. Wij danken de verantwoordelijken van Spatbord voor hun toestemming. Hoe lang bent u reeds op S.J.B.? Wat…

Schoolherinneringen van Raymond Dupont (EC62) (1983)

In september 1957 (was jij toen al geboren?) kwam ik voor het eerst naar het Sint-Jan Berchmansinstituut van Westmalle. Bij de inschrijving als nieuwe leerling had ik alleen nog maar kennis gemaakt met de toenmalige directeur Broeder Felix Minner en de onderdirecteur Broeder Gysels. De…

Vijftien jaar: een vinnige tiener (1969-77) (1977)

In 1969 Werd direkteur L. Baeten opgevolgd door dhr. L. Van Loo. Onze oud-leerlingenbond van zijn kant zocht een beetje naar zijn tweede adem en organiseerde slechts een abituriĆ«ntenavond op 25 april en een middelmatige oud-leerlingendag op 18 oktober. Op 20 februari: kleinkunstavond voor "groot…

Vijftien jaar: een vinnige tiener (1962-68) (1977)

Onze Oud-Leerlingenbond werd opgericht op 10 mei 1962 te 16.30 u. Vijftien jaar geleden dus. Wie toen geboren werd, is nu reeds een flinke tiener; onze bond is even vinnig! De "twaalf gezworenen" van de toenmalige "eerste economische" waren vier jaar lang de oudste klas…