Staf Vanneuville (64WA) (4)

ol1960

A.B.N.-actie op S.J.B. (jaren '60) (1996)

Zoals op vele andere scholen in Vlaanderen werd begin jaren zestig ook op S.J.B. een actieve A.B.N.-actie gevoerd. De bedoeling was om het gebruik van "Algemeen Beschaafd Nederlands" te veralgemenen op school, in openbare gebouwen, op kantoor,... De actie was helemaal niet gekant tegen dialecten…

De tram (1957-62) (1995)

Om van Schilde naar Westmalle te rijden was er in de jaren 1957-62 maar één vervoermiddel ter beschikking: de tram. Je had de keuze: tram 40, tram 40 met een streep door, tram 41 en tram 41 in een driehoek. Dat had allemaal zijn aparte…

Vijftien jaar: een vinnige tiener (1969-77) (1977)

In 1969 Werd direkteur L. Baeten opgevolgd door dhr. L. Van Loo. Onze oud-leerlingenbond van zijn kant zocht een beetje naar zijn tweede adem en organiseerde slechts een abituriëntenavond op 25 april en een middelmatige oud-leerlingendag op 18 oktober. Op 20 februari: kleinkunstavond voor "groot…

Vijftien jaar: een vinnige tiener (1962-68) (1977)

Onze Oud-Leerlingenbond werd opgericht op 10 mei 1962 te 16.30 u. Vijftien jaar geleden dus. Wie toen geboren werd, is nu reeds een flinke tiener; onze bond is even vinnig! De "twaalf gezworenen" van de toenmalige "eerste economische" waren vier jaar lang de oudste klas…