Sint-Jan Berchmans: einde van het feestelijk jaar 1999

door

De vieringen bij het 400ste geboortejaar van de patroonheilige van onze school zijn definitief afgelopen.

De grote viering van alle Sint-Jan Berchmansscholen te Diest op 23 april jl. heeft niet gegeven wat er mocht van verwacht worden. En toch hadden de organisatoren te Diest hun uiterste best gedaan. Wij vragen ons af waarom men men niet in staat was om ongeveer 2000 leerlingen in de Mariahal te Scherpenheuvel in stilte te kunnen laten genieten van de herdenking van onze patroonheilige. Het programma stak goed ineen, maar de geluidsinstallatie en enkele sprekers (leerlingen) waren ronduit beneden de maat gebleven. Gelukkig konden onze leerlingen Laurens Derouck (99MTWE) en Sofie Prosperi (99MTWI) met een tekst van de heer J. Thiré nog enig niveau brengen inzake hun zienswijze op Sint-Jan. Leed het geheel aan een schrijnend gebrek aan minimum respect, godsdienstigheid en religieuze opvoeding? De videocompilatie was dan weer professioneel zeer goed.

De tocht van Scherpenheuvel naar Diest kende wel het geluk van goed weer, maar op een bepaald ogenblik hadden de organisatoren niet gerekend op een vergetelheid van de para's. Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat de vooraf uitgestippelde weg ineens (?) niet meer kon gevolgd worden en de ganse groep een bocht van 180 graden moest maken. Wij vragen ons ook af waarom de para's hun aangekondigde demonstratie hadden afgelast, ondanks het mooie lenteweer. Er werd bij ons weten geen reden opgegeven.

De viering op het voetbalplein naast het Warandestadion te Diest kende een volledige afgang. Slechts op een deel van de feestweide was Raymond van het Groenewoud verstaanbaar. En sommige (onwaardige) SJB-leerlingen vonden dat met (ook volle) yoghurt-potjes en cola-flesjes naar andere leerlingen gooien een waardige en feestelijke activiteit was. Waar zaten hun leraars?

Langs eigen familie hebben wij van inwoners uit Diest vernomen dat de leerlingen uit Westmalle in zeer gunstige zin zijn opgevallen; niet alleen dank zij hun T-shirt en hun groepsnummering, maar ook en vooral door hun voorbeeldig gedrag en discipline.

Het vertrek uit Diest verliep niet zonder enige wanorde. Maar toen waren de bussen naar Westmalle al lang vertrokken...

's Anderendaags was er voor de oud-leerlingen van alle SJB-scholen een SJB-wandelzoektocht te Diest. Wijzelf hadden die activiteit ook opengesteld voor de ouders van onze leerlingen. Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat van de tienduizenden SJB-oud-leerlingen die in ons Vlaamse land afgestudeerd zijn, er slechts een handjevol in de straten van Diest te zien was. De speciale eucharistieviering voor SJB-oud-leerlingen in de Sint-Sulpitiuskerk kende omzeggens geen extra belangstelling: de parochianen bleven vlot in de meerderheid. Wel heeft onze oud-leerling Vincent Ferrant (68LAGR) een zeer zinvolle en opgemerkte homilie gegeven.

De viering met prijsuitreiking op het Stadhuis van Diest was gemoedelijk en gezellig. Hier mocht ook ondergetekende het woord voeren: "Ik ben een SJB-oud-leerling en ik ben daar fier op" begonnen wij onze toespraak. En dat meen ik nog altijd onverminderd! Wel willen wij de huidige leerkrachten aanbevelen hun leerlingen hard te laten werken en goed voor te bereiden op de toekomst, net als onze patroonheilige. Maar die studeerde niet om een carrière op te bouwen voor zichzelf, maar om zich ten dienste te stellen van de medemensen! Laten ook onze huidige SJB-leerlingen zich voorbereiden op een leven ten dienste van anderen!

Diest heeft Westmalle leren kennen en... hopelijk ook waarderen!

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 257 (november 1999)