Hout, steen, ijzer en beton (2013)

door

1910: Onder het toeziend oog van de Franse broeder Valrivière begonnen de bouwwerken van het oudste gebouw met trapgevels: "Groothuys" Het werd in 1912 in gebruik genomen.

juni 1960: Inhuldiging van de eerste nieuwbouw: zes klaslokalen op palen (nu eerste verdieping van Querbes) door directeur Broeder Juul Gysels. De ruimte eronder diende als afdak. In de jaren 1969-1970 kwamen onder dit "afdak" een tweede studiezaal internaat en een leeszaal. Na het opdoeken van het internaat in 1994 werden het twee ruime klaslokalen.

dec. 1961: In gebruik nemen van een turnzaal met daarboven vier klaslokalen, nu "De Zwaan", (directeur Broeder Gysels) toen nog zonder de omkleedruimte en twee "paralellogramklassen".

sept. 1962: Eerste houten vleugel met zes klaslokalen (waar nu de sporthal staat). Eerst bedoeld als noodklassen voor ten hoogste tien jaar, ze deden ruim dertig jaar dienst. (Directeur broeder Gysels)

sept. 1963: Tweede houten vleugel met zes klaslokalen, parallel met de Antwerpsesteenweg. (nu lagere school) In die periode werd ook de speelplaats voor de lagere school aangelegd (directeur Broeder Gysels).

sept. 1964: Derde houten vleugel met acht klaslokalen (langs voetbalveld) en aanleg speelplaats lagere school , waar later nog prachtige turnfeesten Ritmica werden gehouden. (directeur Broeder Gysels)

begin jaren 60: Huur en in gebruik nemen van de "kleine turnzaal" (vroeger magazijn van "Den Toon") met bovenaan enkele klaslokalen. Beter gekend als "het duivenhok".(directeur Broeder Gysels)

sept. 1968: Zes nieuwe stenen klassen met afdak (de "wit-stenen vleugel", nu: gelijkvloers Warande) (directeur E.H. Baeten)

sept. 1970: In gebruik nemen van 42 geïnstalleerde internenkamertjes boven de bestaande "paalklassen". Onder de lokalen kwamen een tweede studiezaal en een leeszaal. Tegen het gebouw kwam een luifel. (directeur E.H. Van Loo)

vanaf 1970: Een eindeloze reeks aanpassingen en vernieuwingen aan bestaande gebouwen, installaties en uitrusting (waterleiding, elektriciteit, internaatslokalen, slaapzalen met alkoven, keuken, kantoren, refters, enz. (directeur E.H. Van Loo)

1972: Aanleg van het voetbalveld in het "park" (dir. E.H.Van Loo)

1980: Bouw van omkleedruimte achter turnzaal Zwanenstraat, met erboven twee klaslokalen (parallellogram-klassen), en een trapzaal naar de bovenverdieping (directeur E.H. Van Loo).

1982: Bouw van de verdieping boven de "wit-stenen-vleugel". De verdieping van "De Warande" rust op palen langs het gelijkvloers. (directeur E.H. Van Loo)

1985: Bouw van de Viator: gelijkvloers en drie verdiepingen. Sanitair blok, muziekklas, wetenschapslokalen, polyvalente ruimte met op de eerste verdieping een administratieve eenheid, leeszaal (nu: informatica), op de derde verdieping eetzaal, leraarslokaal (nu: technologielokaal) met keuken. Enkele jaren nadien, na de bouw van de nieuwe eetzaal en sporthal werd deze eetzaal omgevormd tot vier klaslokalen. Aansluitend aanleg speelplaats Viator (directeur E.H. VanLoo).

1988: Afbraak van de tweede houten vleugel (parallel met de Antwerpsesteenweg) om plaats te maken voor het definitief gebouw van de lagere school. (directeur E.H. Van Loo)

1989: Afbraak van de eerste vleugel houten klassen(opgericht in 1962) om plaats te maken voor het gebouw "sporthal". Gelijkvloers: eetzaal met keuken, leraarslokaal, leeszaal, sanitaire ruimte. Verdieping: sporthal (verdeelbaar in twee delen), twee kleedkamers en twee badkamers met douchecellen). (directeur E.H. Van Loo)

1990: Aankoop van het huis in de Holstraat, bedoeld als woning voor de laatste broeder van Sint-Viator.

eind jaren 90, begin jaren 2000: In het hoofdgebouw werden de vroegere slaapzalen op de tweede en derde verdieping, waszaal en enkele internaatskamertjes omgebouwd tot mooie en luchtige klaslokalen. Ook de "kleine turnzaal" met de klassen erboven kregen een grondige opknapbeurt. (directeur Goos)

in 2003-2004: Renovatie van het gelijkvloers hoofdgebouw "Groothuys": herinrichting lokalen voor administratie, splitsing van de studiezaal in twee lokalen, renovatie van de "Nelozaal" (de vroegere refter internaat)... (directeur Goos)

zomer 2002 of 2003: Heraanleg van de rijweg die de Zwanenstraat met de sporthal verbindt en heraanleg eerste deel speelplaats lagere school (directeur Goos)

2004: Installatie van een digitaal netwerk (directeur Goos)

sept. 2004: In plaats van de "derde houten vleugel" langs het sportveld, een nieuw gebouw voor de lagere school, dat aansluiting geeft op de bestaande vleugel die parallel loopt met de Antwerpsesteenweg. Renovatie van de sanitaire ruimte en speelplaats Groothuys. Heraanleg tweede deel speelplaats lagere school (directeur Goos)

vanaf september 2004: Aanpassing van de verschillende lokalen met nieuwe plafonds, computernetwerk, nieuwe ramen met isolerend glas..., bijkomende lokalen informatica (directeur Goos)

2005: Heraanleg van het sportveld na de bouwwerken. (directeur Goos)

2007: Heraanleg speelplaats Viator (directeur Goos)

2008: Heraanleg speelplaats Groothuys en sanitaire installaties (directeur Goos)

zomer 2010: Volledige renovatie van de turnzaal/feestzaal (langs de Zwanenstraat), de omkleedruimte, de onderkeldering onder het podium en herinrichting van de hal aan de schoolwinkel vroeger "procure" genaamd. (directeur Goos)

En dan hebben we het nog niet gehad over de talrijke "noodlokalen", o.a. "het paviljoentje", huur lokalen gemeenteschool, hoogzaal van de kapel, leef- en eetruimte broeders, "de villa" (nu: huize Wildzang, ooit ook "het klein internaat" en klaslokalen), kelderruimtes (met o.a. "fysicalokaal"), stapelplaats en omkleedruimte achter turnzaal, studiezaal internaat met harmonicadeur.

Begin jaren zestig werden onder de paalklassen "Querbes" twee noodlokalen ingericht met muren van triplex en "ramen" van plastiekfolie, verstevigd met kippendraad. Ooit vroeg een inspecteur: "Broeder directeur, vooraleer klaslokalen goed te keuren, zou ik toch wel graag muren zien."

De tijden zijn héél erg veranderd. Gelukkig maar!

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 315 (juni 2013)