In memoriam: dhr. Ludo Haest (2016)

door

Kort na het aantreden van Broeder Juul Gysels als directeur werd de lagere school volledig uitgebouwd (1 sept. 1959). Naast de zorg voor gebouwen en uitrusting diende hij ook en vooral bekwaam en toegewijd personeel aan te werven. Wij denken hierbij o.a. aan de heren Flor Besters (†)(directeur lagere school), Juul Brocatus (†), Rik Claessen, Jan De Bie, Marcel De Swerts, Wim Dekkers, Pol Meeusen, Jos Nysmans, Paul en Raymond Pardon, Roger Plompen (†), Guy Smolders, Adriaan van Boxel (†) (eerst onderwijzer en nadien directeur lagere school), Louis Van de Voorde, Jos Van den Brandt, Felix Van Dijck (†), Cyriel Vertommen, Alfred Willems, e.a. Allemaal pioniers van onze nieuwe lagere school!

Eén van die pioniers was ook de heer Ludo Haest. Doorgaans werd hij door zijn collega's Louis genoemd. Tijdens het schooljaar 1963-1964 gaf hij in het secundair onderwijs de vakken Nederlands en geschiedenis. Na zijn legerdienst heeft hij onafgebroken les gegeven in de lagere school, hoofdzakelijk in het tweede leerjaar.

Ludo Haest was een uitstekend onderwijzer en een stille harde werker met een groot hart voor zijn leerlingen en zijn school. Hij hield blijkbaar niet van grote woorden en liep liefst niet in de kijker. Maar wat hij zegde en deed wat steeds inhoudelijk zeer sterk en doordacht. De schamele audio-visuele middelen, die onze school "rijk" was, werden door hem oordeelkundig gebruikt. Hij was een strenge maar goede "meester" waar zijn leerlingen naar opkeken en van wie ze hielden. Toen zijn vader (Frans Haest) van de dokter te horen kreeg dat de boerenstiel te zwaar voor hem was geworden, kwam Frans samen met zijn vrouw Martha op het college lichter werk uitvoeren in het onderhoud van klaslokalen. Maar zeer vlug bleek dat hij véél meer kon dan poetsen: hij knapte allerlei klusjes op en... hij heeft toen het voetbalveld helemaal alleen aangelegd. Nadat een brand in een internaat in Heusden dodelijke slachtoffers eiste, liet directeur Van Loo voor de veiligheid brandladders plaatsen tegen de gevel van het hoofdgebouw aan de kant van de speelplaats. Ook dat was het werk van de onversaagde vader Frans Haest. Zoon Ludo kon er fier op zijn.

Heel veel oud-leerlingen uit die tijd zullen meester Ludo Haest nog voor wat anders herinneren. Elke morgen - weer of geen weer - hielp hij op de Antwerpsesteenweg de leerlingen veilig oversteken om via het Zwanenstraatje de school te bereiken. Er waren toen lang nog geen gemachtigde verkeersopzichters.

1997-1998 was zijn laatste schooljaar. Samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen (ook SJB-oud-leerlingen) heeft hij gelukkig nog een aantal jaren van zijn pensioen mogen genieten.

Met grote bewondering en dankbaarheid zullen zijn vroegere leerlingen, zijn collega's en gans het college hem blijven herinneren als een bekwame en toegewijde onderwijzer die buiten het licht van de schijnwerpers heel veel voor zijn medemensen heeft betekend.

Raymond Dupont (62EC) in Het Beertje nr. 326 (februari 2016)