In memoriam: Marcel De Swerts (2020)

door

Op 5 mei 2020 overleed dhr. Marce De Swerts. Een meerderheid van het huidig SJB-personeel en onze collega-oud-leerlingen hebben deze gewezen onderwijzer 1ste leerjaar en taakklas nooit gekend. Ook mensen als Flor Besters (directeur lagere school), Juul Brocatus †, Rik Claessen, Jan De Bie, Wim Dekkers, Ludo Haest †, Pol Meeusen, Paul en Raymond Pardon, Roger Plompen †, Guy Smolders, Adriaan van Boxel †, Louis Van de Voorde, Jos Van den Brandt, Cyriel Vertommen †, mevrouw Zicot †, etc… zijn voor de meerderheid van personeel en oud-leerlingen nu allemaal onbekenden. Niettemin waren ze wel belangrijke gewezen leerkrachten van onze lagere school. Het was de tijd (vanaf 1958) dat onze school een explosieve uitbreiding kende. Een kleine bescheiden broedersschool explodeerde tot een groot Sint-Jan Berchmanscollege. We mogen genoemde onderwijzers en anderen gerust de pioniers van het college noemen. We herinneren ons de speelplaats lagere school met drie vleugels houten klaslokalen. Wit geschilderd met blauwe en gele versieringen aan de deuren. Het aantal leerlingen per klas bedroeg dikwijls 30 of meer! Marcel De Swerts was een authoriteit in zijn genre: zeer vakbekwaam en een harde werker met ongeziene pedagogische kwaliteiten. Maar toch steeds eenvoudig in de omgang, zeer bekommerd om zijn jonge leerlingen en bovendien een aangename en dienstvaardige collega.

We kunnen hem niet beter omschrijven als in het artikel in Het Beertje nr. 122 (december 1982) toen Marcel De Swerts met pensioen ging. Wellicht ook interessant voor de huidige generatie!

We hebben deze tekst wél lichtjes gewijzigd.

Drieëntwintig jaar geleden (1959-1965 etc.) kende onze school een explosieve uitbreiding. Tijdens een van de zomervakanties steeg de totale schoolbevolking met liefst 90%. Eén van de nieuwe leerkrachten die dringend moesten aangeworven worden, was de heer Marcel De Swerts, die reeds te 's-Gravenwezel heel wat onderwijservaring had opgedaan. Wegens het groot gebrek aan lokalen (een zwaar probleem dat S.J.B. nog steeds niet helemaal kon wegwerken...), belandde de nieuwe leerkracht lager onderwijs in de leef- en eetruimte van de toenmalige broeders van Sint Viator.  "Klaslokaal" en eetkamer waren "gescheiden" door een gordijn. Pas toen de houten klassenvleugel langs het voetbalveld klaar was, kon hij met zijn leerlingen in een echt klaslokaal.

Broeder Overste Gysels en directeur lagere school Besters zullen toen niet geweten hebben (of misschien toch wel?) wat voor een onderwijsreus ze met dhr. De Swerts hadden binnengehaald! Hij was een uiterst bekwaam en toegewijd onderwijzer, die buiten zijn actieve loopbaan, samen met wijlen August Schryvers, ook nog cursussen hogere opvoedkunde ging volgen. Kennis, bekwaamheid en werklust waren er mee aanleiding voor dat dhr. De Swerts een eigen lees- en rekenmethode had ontworpen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar. Hij was trouwens jarenlang titularis van het 1ste leerjaar. Dat was zijn werkterrein. Met zijn talrijke menselijke kwaliteiten was hij zowel voor de allerkleinsten als voor de groteren én voor zijn collega's een echte vaderfiguur. Hoeveel oud-leerlingen hebben dat in het eerste leerjaar niet mogen ondervinden!

Bij het oprichten van een taakklas was niemand minder dan hij de geknipte figuur om leerlingen, die op één of ander gebied een bijzondere zorg en aandacht nodig hadden, op "meester"-lijke wijze op te vangen en te helpen. De laatste jaren stond de heer De Swerts dan ook algemeen bekend als "de meester van de taakklas". Vermits hij vanaf 1 november 1982 pensioengerechtigd was, was vrijdag 29 oktober zijn laatste actieve klasdag (met inspectiebezoek, dat natuurlijk enkel als vriendelijk afscheid bedoeld was). Leerlingen en collega's namen op een waardige manier afscheid van iemand die voor het college heel veel had betekend. Zijn verdwijnen uit de S.J.B.-collegegemeenschap betekende zonder twijfel een groot verlies. De taakklas van dhr. De Swerts werd overgenomen door mevrouw R. van Boxel-Sips, terwijl mevrouw F. Sannen-Verbist in de tweede taakklas bleef.

Raymond Dupont (62EC) in Het Beertje nr. 344 (september 2020)