Erratum Br. Gysels: 1958-1966 (2021)

door

In het vorige Beertje is helaas een foutje geslopen. Wij schreven dat Br. Gysels directeur is geweest van 1959 tot 1965, doch dit had moeten zijn: 1958 tot 1966. Met dank aan Raymond Dupont (62EC), die het allemaal zelf heeft meegemaakt. Hij schreef ons:

[Br. Gysels’] voorganger was pater Cassenaer, maar in werkelijkheid regelde de “onderdirecteur” Gysels het dagelijks leven in het instituut. Als leerlingen voelden wij dat heel goed aan. Het was de tijd dat wij broeder Felix Minner als overste beschouwden, terwijl pater Cassenaer (op papier) directeur was (dat wisten we niet) en broeder Gysels de baas was.

Het verwonderde ons dan ook niet toen broeder Felix Minner in september 1958 zijn ronde in de drie klassen middelbaar onderwijs deed om een belangrijke mededeling te doen. Ik heb zijn woorden zo goed als letterlijk onthouden: “Ja jongens, ik moet u allen feliciteren! Jullie hebben een nieuwe directeur. En raad eens wie het is?” Als uit één mond kwam het antwoord uit de ganse klas: “Broeder Gysels, broeder!” Antwoord van broeder Felix Minner: “Juist! Goed geraden!”

Broeder Gysels bleef directeur (aanspreektitel: “Broeder Overste”) tot 31 december 1966. Zijn medebroeders hadden een respectabele leeftijd bereikt en nieuwe roepingen waren er niet meer. Hij moest een oplossing vinden om het bestaan van de school veilig te stellen. Na moeizame (geheime) zoektochten, vooral bij de Viatorianen in de USA en in Canada en na vele uren (geheime) onderhandelingen en besprekingen, werd de school uiteindelijk overgedragen aan het bisdom Antwerpen. Het spreekt vanzelf dat bij die onderhandelingen heel wat aspecten aan bod zijn gekomen. Om er maar drie te noemen: de eindverantwoordelijkheid van de nieuwe inrichtende macht, de benoeming van diocesane priesters om de broeders bij te staan, o.a. in het internaat, en natuurlijk ook financiële aspecten. Op 1 januari 1967 werd de school een bisschoppelijk college, met E.H. Leopold Baeten als nieuwe directeur.

Raymond Dupont (62EC) in Het Beertje nr. 346 (februari 2021)