Leopold Baeten (10)

In memoriam: E.H. Pol Baeten (1927-2023)

Op 13/6/2023 overleed in Zelzate E.H. Leopold Baeten, geboren te Turnhout op 25/1/1927 en priester gewijd van het bisdom Antwerpen op 1/4/1951. Priester Leopold Baeten kwam in 1963 naar het college als versterking voor de godsdienstlessen en liturgische diensten. Op 1 januari 1967 werd het…

Erratum Br. Gysels: 1958-1966 (2021)

In het vorige Beertje is helaas een foutje geslopen. Wij schreven dat Br. Gysels directeur is geweest van 1959 tot 1965, doch dit had moeten zijn: 1958 tot 1966. Met dank aan Raymond Dupont (62EC), die het allemaal zelf heeft meegemaakt. Hij schreef ons: [Br.

Directeurs

Directeurs van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle 1912 Pater Theo Baccalou 1914 Pater Ad. Fabre 1918 Pater Alex Séguret 1919 Pater Henri Gardou 1922 Pater Celestin Pezet 1927 Pater Alfons Bertrand 1930 Broeder Felix Minner 1946 Broeder Henri Minner 1950 Broeder Adil Cool 1953 Pater Antoon Cassenaer 1958 Broeder Juul Gysels 1966 E.H. Leopold Baeten 1968 E.H.

Enkele lijsten

Directeurs van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle 1912 Pater Theo Baccalou (°1875, +17/04/1917, gesneuveld, naam op monument) 1914 Pater Ad. Fabre (exodus naar abdij te Oosterhout (Ned.)) 1918 Pater Alex Séguret 1919 Pater Henri Gardou 1922 Pater Celestin Pezet 1927 Pater Alfons Bertrand 1930 Broeder Felix Minner 1946 Broeder Henri Minner 1950 Broeder Adil…

Overdracht aan het bisdom (1967)

Halverwege de jaren 1960 was het onderwijsproject van het Instituut Sint-Jan Berchmans over de hele lijn een enorm succes. Maar intern kampte de congregatie van Sint-Viator met een groot probleem. Hoe zou men met het afnemende aantal geestelijken (nog zeven in 1962) het al maar…

Van de broeders en priesters op SJB (2012)

In 1957, bij onze eerste kennismaking met het Sint-Jan Berchmansinstituut, bestond het personeel bijna uitsluitend uit catechisten van de congregatie van Sint-Viator. Broeder Felix Minner was overste van de geestelijken. Broeder Theo Delang was lesgever lager onderwijs, broeder Jozef Geuens econoom en lesgever dactylolografie, de…

In memoriam: de heer André Pycke (2011)

We keren even terug naar het begin van de jaren zestig van vorige eeuw. Bij het oprichten en de uitbouw van de hogere cyclus kwam in het schooljaar 1961-1962 de heer Guy Carlier als nieuwe leraar Frans ter vervanging van de ouder wordende Pater Plas.

De speelplaats (2008)

Als welgekomen verpozing tussen de loodzware lesuren met streng wetenschappelijke inhoud, sublieme taalkundige spitsvondigheden, heerlijk mooie literaire ontboezemingen, diepgaand historisch of geografisch onderzoek, ingewikkelde mathemati-sche vraagstukken of andere vakken die het absolute uiterste van onze lichamelijke en intellectuele kwaliteiten (of tekortkomingen) op de proef stelden...

Van Baccalou tot Goos (2008)

Op 21 augustus 1793 werd in het Franse Lyon Louis Querbes geboren. Hij werd later pastoor van Vourles en stichtte de congregatie van Sint-Viator. Deze congregatie kende een zeer grote bloei en was actief in vele scholen. In 1902 kwam de anticlericale regering Combes in…

Interview met de heer Flor Besters, directeur Lagere School (1970)

Mijnheer Besters, wij hebben u vele jaren op het college gekend. Mogen wij iets meer vernemen over uw loopbaan vóór u naar het college kwam? In september 1959 begon mijn loopbaan te Westmalle. Mijn belevenissen voordien zijn wel meer verscheiden geweest dan wat het onderwijzersleven…