In memoriam: de heer André Pycke (2011)

door

We keren even terug naar het begin van de jaren zestig van vorige eeuw. Bij het oprichten en de uitbouw van de hogere cyclus kwam in het schooljaar 1961-1962 de heer Guy Carlier als nieuwe leraar Frans ter vervanging van de ouder wordende Pater Plas. Een jaar later volgde de heer Roland Schoepen hem op; nadien de heer Jan Van Dyck en nog later de heer Van Gerwen. Op 1 januari 1967 werd e.h. Leopold Baeten directeur en in september 1967 werd de heer André Pycke leraar Frans. Hij had voordien al les gegeven in het Immaculata-instituut te Deurne en het Sint-Lambertusinstituut te Westerlo, waar hij ook E.H. Renaat Jespers had leren kennen. Met iemand als Monsieur Pycke eindigde voorlopig de drukke zoektocht naar een "vaste" leerkracht Frans voor de hogere jaren. Later kwamen daar o.a. ook de heren Vandermeiren en Van Houtven bij.

De heer Pycke eiste veel, heel van van zijn leerlingen, maar hij eiste ook heel veel van zichzelf. Hij was een bekwaam en begeesterd professeur de français. Tijdens zijn SJB-loopbaan van september 1967 tot einde schooljaar 1995-1996 was hij een vaste waarde en onbetwiste leidsman voor zijn leerlingen. Jarenlang deed hij toezicht op de schoolbus en... hij was, samen met o.a. de heer René Hofkens, de organisator van de Parijsreizen voor de vijfde modernen.

Na zijn loopbaan op het college, waar hij opgevolgd werd door oud-leerling Marjan Govaert (91LAGR) is hij nog filosofie gaan studeren. Wat ons niet verwondert, want hij kon heel dikwijls filosofisch voor de dag komen. Maar hij hield zich vooral bezig met de zorg voor zijn hulpbehoevende echtgenote en was zeer bekommerd voor zijn kinderen en kleinkinderen. Tot hijzelf de strijd tegen zijn laatste ziekte verloor.

Bart Philipsen (79LAGR) schreef over hem ondermeer:

Met André Pycke heb ik nog niet zo lang geleden een korte en bijzondere band gehad: ik had de eer en het genoegen om promotor te zijn van zijn licentiaatsverhandeling filosofie (over Friedrich Hölderlin, dichter, theoloog en filosoof uit Goethes tijd), waarover ikzelf gedoctoreerd ben. Hij heeft die jammer genoeg niet afgewerkt. Vorig jaar stuurde hij me nog een zeer ontroerende nieuwjaarskaart (in het Frans!) die ik natuurlijk beantwoord heb. Sindsdien had ik geen contact meer met hem. Vreemde, melancholische man, maar een leraar waar ik omwille van de gemeenschappelijke passies voor literatuur en filosofie zeer goede herinneringen aan heb. Ook zeer levendige herinneringen of flarden van lessen die je niet vergeet.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 305 (februari 2011)

Lees ook:

Overlijdensbericht

Wij melden u hierbij het overlijden van
de heer André Pycke

echtgenoot van mevrouw Rena De Jonghe
geboren te Vrasene op 8 februari 1932
en overleden in zijn woning te Deurne op 4 december 2010
privé-leraar
oud-leraar Immaculata-instituut Deurne
oud-leraar Sint-Lambertusinstituut Westerlo
oud-leraar Sint-Jan Berchmanscollege Westmalle
van september 1967 tot augustus 1996

Want alleen de dood maakt alles duidelijk
Alle onzekerheid valt weg
Alle opgespaarde kennis
Is slechts een vingerwijzing
Naar een onbekende bestemming
Gij die nu weet wat ik nu voel
Gij die nu weent weet dat ik
Altijd bij jou zal zijn
(André Pycke 16-12-1979)