Nog iets gehoord van... André Pycke? (2006)

door

Zie je hem nog over de speelplaats gaan? Zie je hem nog de klas binnenkomen? Zijn stapel boeken en papieren zorgvuldig op de platte hand, als een kelner die zijn klanten komt bedienen. Hij was een veeleisend leraar voor wie veel leerlingen hebben geknarsetand, maar dat moet men zeker toegeven - bij wie men zeer veel van de Franse taal en letterkunde heeft kunnen opsteken!

In de jaren vijftig was Pater Plas (van de congregatie van Sint-Viator) de onbetwistbare leraar Frans. In 1959 werd voor het eerst de hogere cyclus van de humaniora opgericht. Tijdens het laatste schooljaar (1961-1962) werden de lessen Frans gegeven door de heer Guy Carlier. Een schooljaar later was dat de heer Roland Schoepen. Toen die na enkele schooljaren de overstap maakte naar het hoger onderwijs leek het moeilijk om een vaste opvolger te vinden, ook al nam de heer Karel Van Gerven tijdelijk de taak op zich. En toen...

André Pycke:

Dat moet 1967 geweest zijn. De beroemde heer Frans Ickx zaliger (de afgevaardigd-beheerder van de inrichtende macht van het college) heeft mij in contact gebracht met het Sint-Jan Berchmanscollege. Directeur was toen de heer Baeten, even later opgevolgd door de heer Van Loo. Die eerste contacten gingen zeer vlot en gemoedelijk, zodat ze me het gevoel gaven van: "Hier wil ik meteen starten." Het enige vak dat ik hier gegeven heb was Frans in de 4de, 5de en 6de jaren. Het programma omvatte zowel grammatica en literatuur (vooral toneel).

Alles verliep nogal normaal. Er waren weinig opzienbarende veranderingen. Na de revolte in Parijs 1968 hebben we ook hier in de jaren 1969-1970 moeilijke periodes gekend. Na de gemengde "leraarsformule" en "leerlingenformule" was er geen bepaald probleem. Het verliep allemaal anders, maar niet fundamenteel verschillend.

Tijdens zijn excursies naar Parijs heeft de heer Pycke onvergetelijke ervaringen meegemaakt in deze wereldstad.

Na Sint-Jan is de heer Pycke is zeker niet in een "zwart gat" gevallen! Na zijn einde loopbaan is hij meteen filosofie gaan studeren in het Ufsia te Antwerpen en in de KU te Leuven. Nu vult hij o.a. zijn tijd met veel lezen en te praten met vrienden.

De heer Pycke herinnert zich zeer zeker zijn collega leraar Frans, de heer Vincent Ferrant (oud-leerling LG68). Toen Vincent enkele jaren in SJB les gaf gebeurde het volgende in de toenmalige kleine klasjes Frans 3de taal: Vincent zegde aan een leerling van het 6de jaar: "Neem uw boek!", Antwoord van de leerling: "Ik heb het niet bij me". Vincent terug: "Neem het toch maar". Algemene hilariteit.

De heer Pycke verzekerde ons dat hij nooit een minuut spijt heeft gehad ooit in SJB-Westmalle te zijn begonnen. Hij denkt er met veel genoegen aan terug en hoopt dat het college nog een lange en mooie toekomst tegemoet gaat!

Het kan niet ontkend worden dat de heer Pycke zeer sterk zijn stempel heeft gedrukt op de Franse lessen op het college. Vele oud-leerlingen zullen hem ook nog zijn toezicht op de schoolbussen herinneren, waar hij zeker een goede verstandhouding had met de chauffeurs. De heer Pycke is ook een vaste deelnemer aan onze jubileum-avonden!

Uit: Het Beertje nr. 283 (maart 2006)

Lees ook: