André Pycke (3)

In memoriam: de heer André Pycke (2011)

We keren even terug naar het begin van de jaren zestig van vorige eeuw. Bij het oprichten en de uitbouw van de hogere cyclus kwam in het schooljaar 1961-1962 de heer Guy Carlier als nieuwe leraar Frans ter vervanging van de ouder wordende Pater Plas.

Nog iets gehoord van... André Pycke? (2006)

Zie je hem nog over de speelplaats gaan? Zie je hem nog de klas binnenkomen? Zijn stapel boeken en papieren zorgvuldig op de platte hand, als een kelner die zijn klanten komt bedienen. Hij was een veeleisend leraar voor wie veel leerlingen hebben geknarsetand, maar…