Het Beertje, vierenveertigste jaargang, nummer 283 (2006)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 283 van maart 2006

Artikels

  • Uitnodiging opendeurdag op 7/5/2006
  • Nog iets gehoord van... André Pycke?
  • Bij leven en welzijn: overlijden, familienieuws, berengoed
  • Van harte dank! (aan afgetreden bestuursleden) Oproep nieuwe bestuursleden.
  • OLB-jaarplanning 2006
    • 20/10/2006 Lustrum-ontmoetingsavond promotie 2001 (college)
    • 25/11/2006 Jubileumavond

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen