Markante figuren (16)

Oud-leraar ontdekt Magritte op zolder (2023)

Gust van de Mierop was begin jaren zeventig leraar lichamelijke opvoeding in wat toen nog de "hogere cyclus" van onze school heette. Onlangs kwam hij in het nieuws met een opmerkelijke ontdekking op zijn zolder. Gust, die ook voormalig burgemeester van Rijkevorsel is, vond reeds…

Priesterjubileum E.H. Louis Van den Nieuwenhuyzen (2023)

Op zondag 23 april 2023 is / was het vijftig jaar geleden dat Louis Van den Nieuwenhuyzen tot priester gewijd werd. Voor zover wij ons herinneren bestond zijn eerste taak op het college het geven van godsdienstlessen, liturgische vieringen en monitor internaat. Zijn gouden priesterjubileum…

In memoriam: Jan Uydens (1929-2023)

Jan Uydens heeft de respectabele leeftijd van 93 jaar mogen bereiken. Vele oud-leerlingen en oud-leraars hebben hem uiteraard nooit gekend. Hij was echter een van de belangrijkste pioniers die onze school mee heeft opgebouwd van een kleine broedersschool tot wat het college tot op vandaag…

Raymond Dupont

Raymond Dupont (62EC) hoort tot de eerste groep afgestudeerden van het Sint-Jan Berchmanscollege die de volledige secundaire cyclus te Westmalle konden voltooien. Voorheen bood de school enkel de jaren van lager middelbaar aan. Gedurende 50 jaar is hij voorzitter geweest van de oud-leerlingenbond van het…

Literatuurprijs voor oud-leraar Stan Jacobs (2018)

Eind september van 2017 won oud-leraar Stan Jacobs met zijn roman 'Gebroken wit' de Literatuurprijs die uitgeverij Het Punt organiseerde. Omdat hij een vat vol verhalen is en omdat de liefde voor mooie taal hem aan het hart ligt, besloot Stan mee te doen aan de wedstrijd.

Kerkelijke benoeming (2015)

In het vorige Beertje meldden we dat E.H. Frans Wouters (69LAWE) benoemd werd tot lid van het consultorencollege van het bisdom Antwerpen. Hij krijgt daar het gezelschap van E.H. Jan Verheyen, oud-begeleider van het internaat en oud-godsdienstleraar in onze school (1975-79). E.H. Verheyen werd priester…

Raymond Dupont gelauwerd op het college (2013)

Op vrijdag 27 september ll. werd onze ere-voorzitter Raymond Dupont (62EC) tijdens de pedagogische studiedag door de school in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van zijn "tweede pensionering", na meer dan vijftig jaar trouwe dienst aan de oud-leerlingenbond. Ziehier een ingekorte versie van de lofrede…

Dhr. Alfons Goos, de eerste lekendirecteur

Na de pensionering van E.H. Van Loo werd de directeurspost niet langer door een priester bekleed. In 1993 verwelkomde men de eerste lekendirecteur in de persoon van Alfons Goos. Sinds hij afgestudeerd was aan de K.U.L. was hij in de school actief geweest als leraar…

E.H. Leo Van der Heyden, laatste priester op Sint-Jan

Na het vertrek van E.H. Van Loo, verbleef er nog maar één priester op het college, de legendarische sinjoor Leo Van der Heyden. Hoewel hij een diocesaan priester was, noemde men hem in de omgeving steevast 'de pater'. Hij bleef ook na zijn pensionering in…

Jan, Frans en vele anderen... (2008)

Hoeveel oud-leerlingen hebben de werkmannen Jan (Van Dyck) en Frans (Hamakers) niet gekend? Ze gaven geen les maar we konden van hen heel veel praktische zaken leren. Zij deden geen toezicht, maar ze hielden alles wat hersteld moest worden nauwlettend in het oog. Ze werkten…

Nog iets gehoord van... Jan Wolters van der Wey? (2006)

De meeste oud-leerlingen zullen zich dit trouw personeelslid herinneren op de speelplaats en in het park. Voor een uitgelezen elite leerlingen surveilleerde hij tijdens de strafstudie op woensdagnamiddag. Hij noteerde jarenlang trouw de afwezigheden van de leerlingen en klasseerde dagelijks feilloos de examenopgaven per lokaal…

Nog iets gehoord van... André Pycke? (2006)

Zie je hem nog over de speelplaats gaan? Zie je hem nog de klas binnenkomen? Zijn stapel boeken en papieren zorgvuldig op de platte hand, als een kelner die zijn klanten komt bedienen. Hij was een veeleisend leraar voor wie veel leerlingen hebben geknarsetand, maar…

Schoolherinneringen van Raymond Dupont (EC62) (1983)

In september 1957 (was jij toen al geboren?) kwam ik voor het eerst naar het Sint-Jan Berchmansinstituut van Westmalle. Bij de inschrijving als nieuwe leerling had ik alleen nog maar kennis gemaakt met de toenmalige directeur Broeder Felix Minner en de onderdirecteur Broeder Gysels. De…

Schoolherinneringen van Marc Verstraeten (EC62) (1982)

Het was een regenachtige zondagmiddag. Mijn twee dochtertjes (9 en 11 j.) waren verdwenen op ontdekkingstocht naar oude kleren in de bergkamer, onze moderne vervanging van de vroeger alomgekende zolder. Je kent dat wel, zulk een vertrek waar je als kind helemaal alleen binnentrad en…