Markante figuren (13)

Raymond Dupont

Raymond Dupont (62EC) hoort tot de eerste groep afgestudeerden van het Sint-Jan Berchmanscollege die de volledige secundaire cyclus te Westmalle konden voltooien. Voorheen bood de school enkel de jaren van lager middelbaar aan. Gedurende 50 jaar is hij voorzitter geweest van de oud-leerlingenbond van het…

Literatuurprijs voor oud-leraar Stan Jacobs (2018)

Eind september van 2017 won oud-leraar Stan Jacobs met zijn roman 'Gebroken wit' de Literatuurprijs die uitgeverij Het Punt organiseerde. Omdat hij een vat vol verhalen is en omdat de liefde voor mooie taal hem aan het hart ligt, besloot Stan mee te doen aan de wedstrijd.

Kerkelijke benoeming (2015)

In het vorige Beertje meldden we dat E.H. Frans Wouters (69LAWE) benoemd werd tot lid van het consultorencollege van het bisdom Antwerpen. Hij krijgt daar het gezelschap van E.H. Jan Verheyen, oud-begeleider van het internaat en oud-godsdienstleraar in onze school (1975-79). E.H. Verheyen werd priester…

Raymond Dupont gelauwerd op het college (2013)

Op vrijdag 27 september ll. werd onze ere-voorzitter Raymond Dupont (62EC) tijdens de pedagogische studiedag door de school in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van zijn "tweede pensionering", na meer dan vijftig jaar trouwe dienst aan de oud-leerlingenbond. Ziehier een ingekorte versie van de lofrede…

Dhr. Alfons Goos, de eerste lekendirecteur

Na de pensionering van E.H. Van Loo werd de directeurspost niet langer door een priester bekleed. In 1993 verwelkomde men de eerste lekendirecteur in de persoon van Alfons Goos. Sinds hij afgestudeerd was aan de K.U.L. was hij in de school actief geweest als leraar…

Jan, Frans en vele anderen... (2008)

Hoeveel oud-leerlingen hebben de werkmannen Jan (Van Dyck) en Frans (Hamakers) niet gekend? Ze gaven geen les maar we konden van hen heel veel praktische zaken leren. Zij deden geen toezicht, maar ze hielden alles wat hersteld moest worden nauwlettend in het oog. Ze werkten…

Nog iets gehoord van... Jan Wolters van der Wey? (2006)

De meeste oud-leerlingen zullen zich dit trouw personeelslid herinneren op de speelplaats en in het park. Voor een uitgelezen elite leerlingen surveilleerde hij tijdens de strafstudie op woensdagnamiddag. Hij noteerde jarenlang trouw de afwezigheden van de leerlingen en klasseerde dagelijks feilloos de examenopgaven per lokaal…

Nog iets gehoord van... André Pycke? (2006)

Zie je hem nog over de speelplaats gaan? Zie je hem nog de klas binnenkomen? Zijn stapel boeken en papieren zorgvuldig op de platte hand, als een kelner die zijn klanten komt bedienen. Hij was een veeleisend leraar voor wie veel leerlingen hebben geknarsetand, maar…

Schoolherinneringen van Raymond Dupont (EC62) (1983)

In september 1957 (was jij toen al geboren?) kwam ik voor het eerst naar het Sint-Jan Berchmansinstituut van Westmalle. Bij de inschrijving als nieuwe leerling had ik alleen nog maar kennis gemaakt met de toenmalige directeur Broeder Felix Minner en de onderdirecteur Broeder Gysels. De…