Juul Gysels (5)

Erratum Br. Gysels: 1958-1966 (2021)

In het vorige Beertje is helaas een foutje geslopen. Wij schreven dat Br. Gysels directeur is geweest van 1959 tot 1965, doch dit had moeten zijn: 1958 tot 1966. Met dank aan Raymond Dupont (62EC), die het allemaal zelf heeft meegemaakt. Hij schreef ons: [Br.

Broeder Gysels (1958-1966) (2020)

In Het Beertje nr. 335 van juni 2018 kon u lezen over de oprichting van het college. De erfenis van E.H. Josef Ten Grootenhuysen, de grond waarop zich nu onze school bevindt, werd door testamentair uitvoerder E.H. Jozef Nelo, na bemiddeling door en financiële steun…

Directeurs

Directeurs van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle 1912 Pater Theo Baccalou 1914 Pater Ad. Fabre 1918 Pater Alex Séguret 1919 Pater Henri Gardou 1922 Pater Celestin Pezet 1927 Pater Alfons Bertrand 1930 Broeder Felix Minner 1946 Broeder Henri Minner 1950 Broeder Adil Cool 1953 Pater Antoon Cassenaer 1958 Broeder Juul Gysels 1966 E.H. Leopold Baeten 1968 E.H.

Van instituut naar college onder Br. Gysels (1958-1966)

Het schoolpact van 1958 maakte een einde aan de schoolstrijd, met een grotere gelijkschakeling van het officiële en het vrije onderwijs, en met behoud van de volledige vrijheid op pedagogisch gebied en voor het benoemen van personeel. Tot dan toe moest in de katholieke scholen…

In memoriam: Broeder Juul Gysels (2008)

Op 8 april 2008 is op de leeftijd van bijna 84 jaar overleden: eerwaarde broeder Juul Gysels, directeur van het college van 1 sept. 1958 tot 31 dec. 1966. Broeder Gysels, eerst leraar Germaanse talen op SJB, was nog maar 35 jaar, toen hij directeur…