Juul Gysels (2)

In memoriam: Broeder Juul Gysels (2008)

Op 8 april 2008 is op de leeftijd van bijna 84 jaar overleden: eerwaarde broeder Juul Gysels, directeur van het college van 1 sept. 1958 tot 31 dec. 1966. Broeder Gysels, eerst leraar Germaanse talen op SJB, was nog maar 35 jaar, toen hij directeur…