In memoriam: Broeder Juul Gysels (2008)

door

Op 8 april 2008 is op de leeftijd van bijna 84 jaar overleden: eerwaarde broeder Juul Gysels, directeur van het college van 1 sept. 1958 tot 31 dec. 1966.

Broeder Gysels, eerst leraar Germaanse talen op SJB, was nog maar 35 jaar, toen hij directeur werd van de toen nog bescheiden "broedersschool".

Reeds in 1959 werd de hogere cyclus opgericht. Ondertussen groeide het leerlingenaantal explosief! Onder zijn leiding, maar zeker ook onder het waakzaam en kritisch oog van inspectie, homologatiecommissie en andere instanties werden op zeven jaar tijd vijf humaniora-afdelingen en een volledige lagere school opgericht. Tal van nieuwe en degelijke leerkrachten deden hun intrede.

In recordtempo werd er bijna elk jaar bijgebouwd: de "paalklassen" (nu 1ste verdieping Querbes), de turnzaal langs de Zwanenstraat met vier bovenliggende klassen, drie houten vleugels met samen 20 klaslokalen, speelplaats lagere school, parkeerterrein, fietsenstalling,...

Ook het nodige schoolmeubilair en modern didactisch en audiovisueel materieel werden op tijd en stond aangekocht. Hij richtte het boekenfonds op, de schoolbibliotheek, het oudercomité, een leraarsraad...

Op cultureel gebied blonk de school uit met hoogstand schooltoneel, ABN-actie, leerlingenclubjes, kleurrijke turnfeesten en andere sportactiviteiten, boekenbeurzen...

Hij werkte in 1962 voluit mee aan de oprichting van onze oud-leerlingenbond. Maar hij verloor bij dat alles de hoofdzaak van zijn zware opdracht nooit uit het oog: degelijk kwaliteitsonderwijs en een goede (christelijke) opvoeding.

Om de continuïteit van zijn sterk groeiend college te kunnen veiligstellen werd het op 1 januari 1967 overgedragen aan het bisdom Antwerpen. Godsdienstleraar E.H. Leopold Baeten werd zijn opvolger.

Broeder Gysels kreeg daarna eerst een functie in het bisdom, nadien op het pedagogisch bureau van het katholiek onderwijs te Brussel.

Omwille van zijn minder sterke gezondheid overwinterde hij na zijn pensioen vele jaren in het Spaanse Calpe. Zijn laatste jaren bracht hij door in een rusthuis te Grobbendonk.

Met Broeder Gysels is de laatste "geestelijke van Sint-Viator" in ons land overleden. Hij wilde geen uitvaart en schonk zijn lichaam aan de wetenschap.

Broeder Overste Juul Gysels heeft met zeer weinig financiële middelen maar met reusachtige werkkracht en creativiteit het college definitief opgestart.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 294 (juni 2008)