Broeders (7)

Van de broeders en priesters op SJB (2012)

In 1957, bij onze eerste kennismaking met het Sint-Jan Berchmansinstituut, bestond het personeel bijna uitsluitend uit catechisten van de congregatie van Sint-Viator. Broeder Felix Minner was overste van de geestelijken. Broeder Theo Delang was lesgever lager onderwijs, broeder Jozef Geuens econoom en lesgever dactylolografie, de…

In memoriam: Broeder Juul Gysels (2008)

Op 8 april 2008 is op de leeftijd van bijna 84 jaar overleden: eerwaarde broeder Juul Gysels, directeur van het college van 1 sept. 1958 tot 31 dec. 1966. Broeder Gysels, eerst leraar Germaanse talen op SJB, was nog maar 35 jaar, toen hij directeur…

In memoriam: Broeder Theo Delang (2004)

Op 24 juni 2004 overleed Broeder Theo Delang op de leeftijd van 81 jaar. Hij is de voorlaatste geestelijke van Sint-Viator in ons land. (Broeder Juul Gysels, gewezen directeur van het college is de laatste nog levende geestelijke van deze congregatie). In zijn actieve periode…

Broeder Theo Delang: proficiat voor diamant! (2000)

Zoals u waarschijnlijk wel weet, werd onze school in het begin van de twintigste eeuw opgericht door de "Geestelijken van Sint-Viator". Deze kloosterorde werd gesticht in Frankrijk door Pater Louis Querbes (pastoor van Vourles). Na een anticlericale wet onder de regering Combes, werd aan alle…

In memoriam: Broeder Adile Cool (1989)

Op 22 februari 1989 overleed in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef te Malle, Broeder Cool csv, geestelijke van Sint-Viator en gewezen leraar en directeur van onze school. Broeder Cool werd geboren te Brussel op 10 maart 1905, uit West-Vlaamse ouders. Hij zou reeds zeer jong zijn…

In memoriam: Broeder Henri Minner (1978)

Het was een zware slag voor de Broeders van Sint-Viator toen die goede Broeder Henri Minner, acht maanden na zijn confrater, Broeder Geuens, terug naar de Heer ging. Hij was afkomstig uit een groot gezin. Enkele van zijn zusters, zijn broer en hijzelf hadden een…

In memoriam: Broeder Jozef Geuens (1978)

De gezondheidstoestand van Broeder Geuens baarde al vele maanden zorgen bij zijn medewerkers en vrienden. Eén na één moest hij zijn funkties en verantwoordelijkheden op het kollege opgeven. Weldra zou hij zich bij zijn medebroeders gaan vestigen in Huize Wildzang (vroeger: Home De Populieren). Maar…