In memoriam: Broeder Henri Minner (1978)

door

Het was een zware slag voor de Broeders van Sint-Viator toen die goede Broeder Henri Minner, acht maanden na zijn confrater, Broeder Geuens, terug naar de Heer ging.

Hij was afkomstig uit een groot gezin. Enkele van zijn zusters, zijn broer en hijzelf hadden een religieuze richting gekozen. Broeder Felix Minner was vele jaren hardwerkend directeur van het Sint-Jan Berchmansinstituut. Hij overleed tien jaar geleden.

Ook Broeder Henri Minner was achtereenvolgens leraar, econoom en directeur van onze school.

Zijn leven stond één en al in het teken van de jeugd. Hij hield van zijn leerlingen. Hij was niet alleen een toegewijd lesgever, maar een plichtsbewuste opvoeder, die zijn leerlingen in de allereerste plaats als medemens zag. Daarom ook wilde hij geen enkele bijeenkomst missen met zijn oud-leerlingen. Geen enkel jaar sloeg hij over om naar Molenbeek te gaan om er bij zijn vrienden, oud-leerlingen van het Sint-Viatorinstituut te kunnen vertoeven. Wat kon hij ons daar geestdriftig over vertellen.

Onze oudere leerlingen zullen hem nog wel goed herinneren, want tot voor enkele jaren stond hij nog in voor de schoolkantine van de refter externaat. Daar was hij niet alleen surveillant, maar in de eerste plaats vervulde hij er een vaderlijke rol voor groot en klein.

Broeder Henri hebben we twintig jaar lang gekend als een blij mens. Iemand die van het leven hield. Iemand die door zijn verschijning alleen reeds een hart onder de riem kon steken van al wie problemen had. Vanuit zijn vertrouwen op de Heer kon hij vele menselijke problemen relativeren. Als grote natuurliefhebber hield hij van bloemen, van planten en dieren. Al het kleine was groot voor hem ! Hijzelf was een groot man in zijn klein zijn. Hij doet ons denken aan de pas overleden paus Johannes Paulus I.

Onze goede Broeder Henri blijft, van bij de Heer, steeds onder ons voortleven.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 91 (oktober 1978)